Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) οριστική-βελτίωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 5-12-2022 μέχρι και 9-12-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων μετά από τις ενστάσεις

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

από περιοχή σε περιοχή
από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ
με εξειδίκευση στη ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ-BRAILLE
σε ΚΕΔΑΣΥ
οριστική-βελτίωση
οριστική-βελτίωση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
γ) από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ των Κωφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών
δ) σε ΚΕΔΑΣΥ
ε) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης
στ) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης ειδικής αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά την 17/25-8-2022 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.
Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της τοποθέτησής τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (1-9-2022).

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής
Τοποθετήσεις Γενικής

Βελτιώσεις τοποθετήσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τις βελτιώσεις των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την αριθμ 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Βελτιώσεις τοποθετήσεων

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μετά από ενστάσεις και διορθώσεις, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθμ. 16/12-08-2022 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

ΠΕ70

ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών/κενωθεισών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Πρόσκληση Αν Διευθυντών 662Τ46ΜΤΛΗ-50Λ

Η Διευθύντρια Π.Ε. Κυκλάδων καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και επιθυμούν να οριστούν Αναπληρωτές Διευθυντές στα δημοτικά σχολεία

• Δ.Σ. Σερίφου (6/θέσιο)
• Δ.Σ. Αρχιλόχου-Μάρπησσας Πάρου (8/θέσιο)
• 6ο Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου (6/θέσιο)

να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dipe.kyk.sch.gr μέχρι και την Τετάρτη 10/8/2022, αναφέροντας τη σχολική μονάδα…

Προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ και των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθμ. 15/5-8-2022 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τυχόν εντάσεις μέχρι και την Τρίτη 9-8-2022.

ΠΕ70

ΠΕ60

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ