Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής

Χαιρετισμός Συμβούλου Εκπαίδευσης των Μελών του Ε.Ε.Π., Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών

Χαιρετισμός Συμβούλου Εκπαίδευσης των Μελών του Ε.Ε.Π., Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων

  • που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές σε περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων (νεοδιόριστοι και μη)

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων ( https://teachers.minedu.gov.gr ), από την Τρίτη 23-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και…

Προγράμματα Σπουδών – Δημοτικό Σχολείο

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σχετικά με τις απουσίες

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Ανακοίνωση τελικών πινάκων μορίων αιτούμενων οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Σας ανακοινώνουμε τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει αίτηση στο teachers.minedu.gov.gr και αφορά:

  1. Στις οριστικές τοποθετήσεις, για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (νεοδιόριστοι του 2022 και παλαιοί μόνιμοι),
  2. Στις βελτιώσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης,
  3. Στους εκπαιδευτικούς που έρχονται με μετάθεση στις περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Γενική Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή – ΕΕΠ ΕΒΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απόφαση Κατανομής σχολείων (Aνακοινοποίηση)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2023-2024 (Ανακοινοποίηση)

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού «4×4 IN SCHOOLS»

Έγκριση του Μαθητικού Διαγωνισμού «4×4 IN SCHOOLS», για το σχ. έτος 2022-2023

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Ο/Η Διευθυντής/τρια της Σχολικής Μονάδας αποστέλλει μέχρι και τις 25-5-2023 στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αίτημα εγγραφής (συνημμένη αίτηση), για ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας:

α) Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού (συνημμένο υπόδειγμα) του Συλλόγου Διδασκόντων για την ένταξη της βιβλιοθήκης του σχολείου στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

β) Συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική…

Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η διανομή των βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

Παρακαλούμε μετά την παραλαβή να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου…