Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
pyspe@dipe.kyk.sch.gr

  • διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση
  • διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
  • υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
  • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων
  • γραμματειακή υποστήριξη σε διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευτικών, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου