Γραμματέας ΠΥΣΠΕ / Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ / Κοινού ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων

Μαρούλα Ψάλτη
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΠΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
ΠΥΣΠΕ
Τηλέφωνο:
22810 79346
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

  • Έλεγχος γνησιότητας πτυχίων, προϋπηρεσιών & λοιπών δικαιολογητικών μονίμων εκπαιδευτικών
  • Πειθαρχικές Υποθέσεις
  • Έλεγχος Φωτοαντίγραφων

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ