Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79271
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

  • Γραμματεία Διευθύντριας
  • Γραμματέας ΠΥΣΠΕ
  • Γραμματέας Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ
  • Γραμματέας Κοινού ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
  • Πειθαρχικές υποθέσεις

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ