Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

  1. Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2023-2024

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 2023-24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 2023-2024

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024

 

 

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών (2023-24) – προγράμματα ΕΣΠΑ – ΠΔΕ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές στην ΔΠΕ Κυκλάδων ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

1. Δελτίο απογραφής – Ατομικά…

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

 

Προγράμματα Σπουδών – Δημοτικό Σχολείο