ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Κ.(Ν.4440/2016)

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις
παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση,
ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023,

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, έχουν εικοσαετή ή δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και επιθυμούν να οριστούν αναπληρωματικά μέλη στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου μέσω της Διεύθυνσης…

Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Παράταση προθεσμιών της προκήρυξης θέσεων Διευθυντών-ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων (ΑΔΑ ΨΨ8Γ46ΜΤΛΗ-8Τ3)

Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr , μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, από 09/12/2022 έως 28/12/2022 και ώρα 16:00

Παρακαλούμε αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) να αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr με θέμα “Αίτηση για έκδοση Π.Υ.Μ. για επιλογές Διευθυντών”. Για να είναι δυνατή η αποστολή των Π.Υ.Μ. στους υποψήφιους πριν τη λήξη της…

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) οριστική-βελτίωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 5-12-2022 μέχρι και 9-12-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων μετά από τις ενστάσεις

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

από περιοχή σε περιοχή
από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ
με εξειδίκευση στη ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ-BRAILLE
σε ΚΕΔΑΣΥ
οριστική-βελτίωση
οριστική-βελτίωση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
γ) από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ των Κωφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών
δ) σε ΚΕΔΑΣΥ
ε) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης
στ) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης ειδικής αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

«Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2022-2023»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου α) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και β) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ