Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

EΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Διατάξεις του ν.4808/2021 (Α’ 101) σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας – Γνωστοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – Διευκρινίσεις επί των άρθρων 91-95 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), αναφορικά με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ασκείται νόμιμα το δικαίωμα της απεργίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας.

Επιμόρφωση νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Διαβίβαση πρόσκλησης και προγράμματος

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως ενημερωτικής επιμορφωτικής δράσης για όλους τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πρόγραμμα: Ενημερωτικές – επιμορφωτικές συναντήσεις για νεοδιόριστους και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχ.έτος 2021-2022

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ενημέρωση – πλεονάζοντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί

Οι πλεονάζοντες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, θα παρουσιαστούν 1-9-2021 στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και θα τοποθετηθούν σε κενά που θα δημιουργηθούν σε σχολικές μονάδες της ίδιας περιοχής διορισμού με νέα δήλωση, πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Εξέταση εκπρόθεσμων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σύμφωνα με την αριθ. 19/23-08-2021 πράξη του, εξέτασε τις αιτήσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών και αποφάσισε ως εξής:

Α) Απορρίπτουμε τις αιτήσεις απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εκπρόθεσμες:

  • Πετρίδου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 2ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Σιολίδου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 1ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Μπανάσα Μαρία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε.…

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο αρχείο ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων και μεταταγμένων εκπαιδευτικών, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθ. 19/23-08-2021 πράξη του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

Κενά – τελικό (pdf)

Κενά – τελικό (xlsx)

Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις

…Δημοσιεύτηκε στις 13-08-2021 η επισυναπτόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις“, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Εξαιρετικώς, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 προσέρχονται για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας μέχρι την 23η Αυγούστου…