Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

Αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία

Ανάκληση αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ83, ΠΕ84 ΠΕ87.08, ΠΕ88.01 και ΠΕ88.02, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β’ του ΑΣΕΠ

Ο ι α ι τ ή σ ε ι ς – δ η λ ώ σ ε ι ς π ε ρ ι ο χ ώ ν π ρ ο τ ί μ η σ η ς υ π ο β ά λ λ ο ν τ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά μ έ σ…

Τελικοί πίνακες μορίων αιτουμένων μετάθεσης

ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ BRAILLE

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Προσωρινοί πίνακες μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης της ΔΠΕ Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 144421/Ε2/11.11.2021 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από την Δευτέρα 13/12/2021 έως και την Παρασκευή 17/12/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις…

Διαπίστωση λήξης απόσπασης εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης των Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Διαπίστωση λήξης απόσπασης εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης των Γραφείων Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Β’ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) – Έκδοση 2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση