Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2023-2024 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΣΕ ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ

ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – BRAILLE

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΝΤΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Πρόσκληση για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων-τελικών πινάκων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποψήφιοι Υποδιευθυντές – τελικός πίνακας

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κυρωμένοι πίνακες τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών με απόσπαση

«Αποστολή αξιολογικών πινάκων κατάταξης τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023- 2024»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου_Κυρωμένοι πίνακες τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών με απόσπαση