Χρονική επέκταση διεξαγωγής έρευνας – Εγκρίνεται η χρονική επέκταση διεξαγωγής της έρευνάς σας με θέμα «Αξιολόγηση της οργάνωσης και της υλοποίησης στις σχολικές μονάδες δράσεων και παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο Αγωγής Υγείας που αναπτύσσονται από το Υπουργείο Υγείας»

Έγκριση έρευνας με τίτλο «Παράγοντες που επηρεάζουν τη Συμμετοχή σε δραστηριότητες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα παιδιών και εφήβων με κινητική αναπηρία στην Ελλάδα»

Ενημέρωση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για συμμετοχή σε έρευνα του ΙΕΠ με θέμα τις επιπτώσεις της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης του COVID-19

Έγκριση εισόδου των μελών του Σωματείου Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» και των συνεργατών τους σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, κατά τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23.

Έγκριση άδειας εισόδου σε επισκέπτες/τριες Υγείας των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ για την πραγματοποίηση ελέγχου εμβολιαστικής κάλυψης μαθητών/τριών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς της για το σχολ. έτος 2020-21.

Εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μεταπτυχιακού με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Άδεια εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του παρακάτω Πίνακα του EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS του Department of Education Sciences, στο πλαίσιο του μαθήματος EDI 690 – Πρακτική άσκηση.

Έγκριση έρευνας του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Έγκριση έρευνας – «Καλλιεργώντας το επιχειρηματικό πνεύμα στο Δημοτικό Σχολείο

Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Σχετικός επισυναπτόμενος πίνακας πρακτικής άσκησης με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”

Έγκριση πρακτικής άσκησης ΕΑΠ Θεσσαλίας

Σχετικοί πίνακες

Πρακτική άσκηση φοιτητών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Γαλλικής γλώσσας και Φιλολογίας

Έγκριση άδειας εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του παρακάτω πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Frederick προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση


Έγκριση έρευνας με θέμα «Η ενδυνάμωση και η εφαρμογή πρακτικών/ διαδικασιών υποστήριξης από την οπτική των γονέων παιδιών και εφήβων με αναπηρία στον χώρο της εκπαίδευσης»


Έγκριση έρευνας με θέμα «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία παρακολούθησης της παιδικής παχυσαρκίας»

COSI 2019 – Έντυπο καταγραφής παιδιού

COSI 2019 – Έντυπο καταχώρισης οικογένειας

COSI 2018 – Ερωτηματολόγιο – Εντυπο καταγραφής σχολείου


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Κοινού ΠΜΣ με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Έγκριση έρευνας με θέμα «Ανάπτυξη της μεταγνώσης και της αναγνωστικής κατανόησης με τη χρήση διαδικτυακών περιβαλλόντων»

Κατάλογος σχολείων


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Έγκριση άδειας εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του επισυναπτόμενου Πίνακα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019


Έγκριση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή με τίτλο «Ειδική Αγωγή: Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Διαταραχές Συμπεριφοράς- Υπερκινητικότητα, Ψυχικές Διαταραχές, Αυτισμός, Συμβουλευτική Γονέων»


Έγκριση πρακτικής άσκησης και άδεια εισόδου των επιμορφούμενων του επισυναπτόμενου Πίνακα του 10ου ετήσιου σεμιναρίου Ειδικής Αγωγής


Απάντηση σε αίτημα της 1ης ΥΠΕ – άδεια εισόδου


Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 2018-2019 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.


Εγκρίνεται η άδεια εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του επισυναπτόμενου Πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Frederick


Έγκριση Άδειας Εισόδου για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ για το σχ. έτος 2018-2019


Έγκριση διεξαγωγής έρευνας Καπλάνη

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Ευκαρπίας

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά που συμμετέχουν


Συμπληρωματική έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019


Έγκριση άδειας εισόδου των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Συμπληρωματική έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019


Συμπληρωματική έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019


Συμπληρωματική έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019


Πρόσκληση συμμετοχής στο έργο “Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση”

κατάλογος σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

κατάλογος σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Έγκριση άδειας εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.ΜΟ.Π.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019


Εγκρίνεται η άδεια εισόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Έγκριση πρακτικής άσκησης των φοιτητών του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και του τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας


Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μονάδων

Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα: «Ολιγοθέσια-Πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία: Συγκριτική μελέτη επίδρασης επικρατούσας Οργανωσιακής κουλτούρας δασκάλων στην Ηγετική τους συμπεριφορά και στο στυλ που υιοθετούν στη Διαχείριση συγκρούσεων»


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.


Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του επισυναπτόμενου πίνακα 2 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση (ΜΑ)


Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε έρευνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “leading teachers” για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (EU code week)


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick Boxing (Π.Ο.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.X.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.O.T.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσου Κουνγκ Φου (Ε.Ο.Γ.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλαθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματίων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Εθνικής Αθλητική Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Α.Ο.Μ.-ΑμεΑ) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (Ε.Ο. Πυγμαχίας) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (Ε.Ο. Πάλης) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.O.T.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α. Κωφών) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.Μο.Π) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος (Ε.Θ.Ν.Ο.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου των μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (Σ.Ε.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Έγκριση έρευνας με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές λόγου στην Ελληνική ως Μητρική Γλώσσα », σε μαθητές/τριες, των ειδικών δημοτικών σχολείων και μαθητές/τριες των τυπικών δημοτικών σχολείων με γλωσσικές διαταραχές κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018


Απόφαση Έγκρισης διενέργειας δράσεων προληπτικής ιατρικής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘AXION Hellas’


Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education”


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική/ Ενιαία Εκπαίδευση(ΜΑ)» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Ανακοινοποίηση


Έγκριση πρακτικής άσκησης με τίτλο “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” – Ανακοινοποίηση στο ορθό


Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα: “Προσαρμογή και Στάθμιση του τεστ Μαθηματικού προφίλ και Δυσαριθμησίας στην Ελλάδα”, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Κατάσταση σχολείων (με κωδικούς)


Έγγραφο 1ο – Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών. – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Έγγραφο 2ο


Έκριση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 20172018 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης


Έγκριση διεξαγωγής της έρευνας με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων – μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)»


Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών.


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Eκπαίδευση» του Πανεπιστημίου  Frederick


«Ένταξη παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις, στάσεις εκπαιδευτικών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος»

Κατάλογος Δημοτικών σχολείων