Έγκριση έρευνας με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές λόγου στην Ελληνική ως Μητρική Γλώσσα », σε μαθητές/τριες, των ειδικών δημοτικών σχολείων και μαθητές/τριες των τυπικών δημοτικών σχολείων με γλωσσικές διαταραχές κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018


Απόφαση Έγκρισης διενέργειας δράσεων προληπτικής ιατρικής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘AXION Hellas’


Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education”


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική/ Ενιαία Εκπαίδευση(ΜΑ)» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Ανακοινοποίηση


Έγκριση πρακτικής άσκησης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” – Ανακοινοποίηση στο ορθό


Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα: «Προσαρμογή και Στάθμιση του τεστ Μαθηματικού προφίλ και Δυσαριθμησίας στην Ελλάδα”, η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Κατάσταση σχολείων (με κωδικούς)


Έγγραφο 1ο – Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών. – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Έγγραφο 2ο


Έκριση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 20172018 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης


Έγκριση διεξαγωγής της έρευνας με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων – μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)»


Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών.


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Eκπαίδευση» του Πανεπιστημίου  Frederick


«Ένταξη παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις, στάσεις εκπαιδευτικών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος»

Κατάλογος Δημοτικών σχολείων