Πίνακας συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μονάδων

Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα: «Ολιγοθέσια-Πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία: Συγκριτική μελέτη επίδρασης επικρατούσας Οργανωσιακής κουλτούρας δασκάλων στην Ηγετική τους συμπεριφορά και στο στυλ που υιοθετούν στη Διαχείριση συγκρούσεων»


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.


Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του επισυναπτόμενου πίνακα 2 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση (ΜΑ)


Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε έρευνα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «leading teachers» για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα (EU code week)


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ (ΕΛ.Ο.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (Σ.Ε.Ε.Δ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick Boxing (Π.Ο.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων (Ε.Ο.X.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.O.T.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γουσου Κουνγκ Φου (Ε.Ο.Γ.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Ε.Σ.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλαθλων Σωματείων Αντιπτέρισης (Ε.Ο.Φ.Σ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματίων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Εθνικής Αθλητική Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Α.Ο.Μ.-ΑμεΑ) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (Ε.Ο. Πυγμαχίας) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ (Ε.Ο.Κ.Κ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ (Ε.Ο.Μ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (Ε.Ο. Πάλης) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας (Ε.O.T.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α. Κωφών) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου (Ε.Ο.Μο.Π) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος (Ε.Θ.Ν.Ο.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου των μελών του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (Σ.Ε.Ο.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση άδειας εισόδου επιλεγμένων εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2018-2019.


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Έγκριση έρευνας με θέμα «Γλωσσική ανάπτυξη και διαταραχές λόγου στην Ελληνική ως Μητρική Γλώσσα », σε μαθητές/τριες, των ειδικών δημοτικών σχολείων και μαθητές/τριες των τυπικών δημοτικών σχολείων με γλωσσικές διαταραχές κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018


Απόφαση Έγκρισης διενέργειας δράσεων προληπτικής ιατρικής της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘AXION Hellas’


Έγκριση συμμετοχής σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «2nd Survey of Schools: Information and Communication Technologies (ICT) in Education»


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική/ Ενιαία Εκπαίδευση(ΜΑ)» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου – Ανακοινοποίηση


Έγκριση πρακτικής άσκησης με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» – Ανακοινοποίηση στο ορθό


Έγκριση διεξαγωγής έρευνας με θέμα: «Προσαρμογή και Στάθμιση του τεστ Μαθηματικού προφίλ και Δυσαριθμησίας στην Ελλάδα», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Κατάσταση σχολείων (με κωδικούς)


Έγγραφο 1ο – Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών. – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Έγγραφο 2ο


Έκριση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το σχολικό έτος 20172018 στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης


Έγκριση διεξαγωγής της έρευνας με τίτλο «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων – μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)»


Έγκριση πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του επισυναπτόμενου πίνακα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»  τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική   Αγωγή   του  Πανεπιστημίου Πατρών.


Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική Eκπαίδευση» του Πανεπιστημίου  Frederick


«Ένταξη παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Γνώσεις, στάσεις εκπαιδευτικών, διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του μαθησιακού περιβάλλοντος»

Κατάλογος Δημοτικών σχολείων