Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 6092B

Mέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ 7_22_ΤΡΟΠ ΚΥΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021-2022

Υπουργική Απόφαση

ΦΕΚ 6205

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων Προγραμμάτων Σπουδών

ΕΞΕ – 169917 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Π.Σ._ Προσχολική)

 

ΕΞΕ – 169095 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (ΤΠΕ)

ΕΞΕ – 169085 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Φυσικά)

ΦΕΚ_5928_16-12-2021

ΕΞΕ – 169907 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Θρησκευτικά)

ΦΕΚ 6223

ΕΞΕ – 169227 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Νεοελληνική Γλώσσα)

ΦΕΚ 5877

ΕΞΕ – 169290 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (ΚΠΑ)

ΕΞΕ – 169300 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Μαθηματικά)

ΦΕΚ5814

ΕΞΕ – 169281 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Μελέτη Περιβάλλοντος)

ΕΞΕ – 170924 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Θεατρική Αγωγή)

 

Δελτίο Τύπου του ΙΕΠ για την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Διαβίβαση Δελτίου τύπου του ΙΕΠ για την παρουσίαση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παράρτημα – Επόπτες/επόπτριες των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, Εκπαιδευτικού & Επιμορφωτικού Υλικού

 

 

 

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α ́ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ 5439 ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α ́ 136) – Έκδοση 2

Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

KYA 4960_21

Δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Ενημέρωση των Μονάδων του ΠΣΔ για την μετάπτωση σε δικτυακές προσβάσεις και τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα, μέσω του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση