Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

Συλλογικός προγραμματισμός εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Διευκρινήσεις σχετικά με την άδεια εισόδου για την υλοποίηση έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Απάντηση σε ερώτημα για την υλοποίηση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II σε σχολικές μονάδες

Συγκρότηση Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΔΥ

ΝΕΟΤΕΡΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΗΣ : Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – 27_09_2022

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ

Ενεργοποίηση της φόρμας του Συλλογικού προγραμματισμού στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό και την Εσωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-23

Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σχολικού έτους 2022-23

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση