ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Εορτασμός της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

«Αξιολόγηση μαθητών/τριών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 4676_21_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2021-2022

«Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας “edupass.gov.gr”»

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 4558_ΚΥΑ EDUPASS

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 97050/04.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΞΟ46ΜΤΛΗ-ΦΟ0) Κοινής Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2021-2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

: Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Έγκριση Αδειών Εισόδου Εκπροσώπων Φορέων και Ομοσπονδιών Αθλημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ 2021-2022

ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΊΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝH – ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΟ INVOICES

Παρακαλούμε να αντικαταστήσετε το υπόδειγμα «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5030982, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που αναρτήθηκε εχθές στο invoices, με το φετινό «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5109490

Παρουσιολόγιο Νοτίου Αιγαίου Β3 2021-22 20.09.2021

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 4ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ