Νομοθεσία – Λειτουργία Σχολικών Μονάδων

2024-2025

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

2023-2024

Δημοτικά

Νηπιαγωγεία

Προηγούμενα έτη