Σας ανακοινώνουμε τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει αίτηση στο teachers.minedu.gov.gr και αφορά:

  1. Στις οριστικές τοποθετήσεις, για τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. (νεοδιόριστοι του 2022 και παλαιοί μόνιμοι),
  2. Στις βελτιώσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης,
  3. Στους εκπαιδευτικούς που έρχονται με μετάθεση στις περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Γενική Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή – ΕΕΠ ΕΒΠ