Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) οριστική-βελτίωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 5-12-2022 μέχρι και 9-12-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr.