Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β

«Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2023»

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ Β ́ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κυρωμένοι πίνακες τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών με απόσπαση

«Αποστολή αξιολογικών πινάκων κατάταξης τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023- 2024»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τροποποίηση Προθεσμίας Ανάληψης

Τροποποίηση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου_Κυρωμένοι πίνακες τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών με απόσπαση

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023

Σας  ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά την 15/25.08.2023 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της τοποθέτησής τους με την έναρξη του σχολικού  έτους  (01.09.2023)

Νεοδιόριστοι 2023-2024 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 πρόσκληση νεοδιόριστων

για υποβολή αίτησης απόσπασης, προς ενημέρωση.

Ενημερώνουμε τους  μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο νεοδιόριστο πριν την ανάληψη υπηρεσίας του,  να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου, διότι οι υποβληθείσες  χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα…