Νέα εγκύκλιος αποσπάσεων – ανακλήσεων – ενστάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή στο ΟΠΣΥΔ η υποβολή νέων αιτήσεων – επανεξετάσεων – ενστάσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ανακλήσεων αποσπάσεων (εκτός των αποσπάσεων σε φορείς), όπως περιγράφεται στην σχετική εγκύκλιο.

 

Εγκύκλιος

Πίνακας με τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών κενών θέσεων Δ.Σ. Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε, μετά και την διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας:

τον τελικό πίνακα με τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

Όσοι υποψήφιοι Διευθυντές επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση για τον τελικό πίνακα, θα πρέπει να την καταθέσουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων από 19/9/2016 έως και 21/9/2016πρώτα με fax και έπειτα με ταχυδρομείο.

 

Τελικός πίνακας

Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής κενής θέσης Υποδιευθυντή Δ.Σ. Βάρης-Μάννα Σύρου

  • 15/9/2016 – 19/9/2016: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
  • 19/9/2016: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη και αποστολή πρακτικού στην ΔΠΕ Κυκλάδων
  • 22/9/2016: Ορισμός Υποδιευθυντή δημοτικού σχολείου Βάρης-Μάννα από το Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ (στην περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει υποβάλλει πρόταση. Εάν ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν υποβάλλει πρόταση, τοποθετείται με απόφαση του Διευρυμένου ΠΥΣΠΕ Υποδιευθυντής του σχολείου ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός…

Πίνακες Α και Β υποψηφίων Διευθυντών κενών θέσεων δημοτικών σχολείων ν. Κυκλάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων, στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α) τον τελικό πίνακα Α με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάθε σχολική μονάδα ξεχωριστά.

β) τον τελικό πίνακα Β με τα αντικειμενικά μόρια των υποψηφίων Δ/ντων ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά.

 

Πίνακας Α μετά τις ενστάσεις

Πίνακας Β μετά τις ενστάσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

Λόγω της τοπικής αργίας – γιορτής του Σταυρού στη συναυλιζόμενη Εκκλησία στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας στη σχολική μονάδα θα μεταφερθεί την Τρίτη, 13/9/2016, ως εξής:

Α) Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων υποψηφίων, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και των πινάκων…