Οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ06, κλ.ΠΕ11, κλ.ΠΕ16, κλ.ΠΕ60 και κλ.ΠΕ70 Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2016, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 12/19-07-2016 συνεδρίασή του.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την…

Ανακοίνωση προς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Μετά από πολλά ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων, ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπ/κοί που θα κάνουν αίτηση για πρώτη φορά, οφείλουν σύμφωνα με την Υ.Α. 112158/E2/08-07-2016 του ΥΠΠΕΘ να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Μετά την κατάθεση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται η επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα του ΟΠΣΥΔ από τη Διεύθυνση.