Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την εγγραφή μαθητή/τριας στην Α’ τάξη Δημοτικού

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας – ΕΣΠΑ

Πρότυπο Ανάληψης Υπηρεσίας

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Έντυπα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής

Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

ΟΑΣΠ – MNHMONIO ENEΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 2023-2024

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ