Πρότυπα αποφάσεων αδειών Μονίμων Εκπαιδευτικών

Ειδική  αιμοδοτική άδεια

Αναρρωτική άδεια

Γονική λόγω ασθενείας

Γονική παρακολούθησης επίδοσης τέκνου

Ειδική λόγω γάμου

Ειδική λόγω γέννησης τέκνου

Ειδική λόγω θανάτου

Ειδική λόγω συμμετοχής σε δίκη

Εξετάσεων

Κανονική

Συνδικαλιστική


Πρότυπα αποφάσεων αδειών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Αιμοδοτική αναπληρωτή

Αναρρωτική αναπληρωτή

Γονική αναπληρωτή

Γονική λόγω γέννησης τέκνου αναπληρωτή

Ειδική λόγω γάμου αναπληρωτή

Ειδική λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου αναπληρωτή

Κανονική αναπληρωτή

Μειωμένου ωραρίου αναπληρωτή ΕΣΠΑ

Φοιτητική – εξετάσεων αναπληρωτή


Αίτηση μετακίνησης νηπιαγωγείων

Αίτηση μετακίνησης δημοτικών σχολείων

Αίτηση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΠΕ

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή

Δικαιολογητική οδοιπορικών

Δικαιολογητικά υπερωριών

Δήλωση οικογενειακού επιδόματος

Έντυπα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών

Έντυπο γενικής αίτησης

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής

Υπεύθυνη δήλωση