fapjunk.com teensexonline.com
Δικαιολογητικά Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών 2023 – ΔΠΕ Κυκλάδων

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2023:

 1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1) ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών τέκνου / τέκνων.
 5. Πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’ ( για τους άνδρες).
 6. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης που κατατίθεται σε κλειστό φάκελο. Για το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ επιλέξτε εδώ.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιάριου τραπέζης με πρώτο όνομα δικαιούχου της/του  εκπαιδευτικού (με ευκρινή & ευανάγνωστο τον αριθμό IBAN).
 8. Πρωτότυπες Ιατρικές Γνωματεύσεις (α) από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και (β) από Ψυχίατρο, είτε του  δημοσίου είτε ιδιωτών. Επισήμανση: Οι ιατρικές γνωματεύσεις με χρήση «για διορισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» πρέπει να πιστοποιούν: την υγεία της/του εκπαιδευτικού Γενικής και Ειδικής Αγωγής και την ικανότητα της/του να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα, ή του μέλους ΕΕΠ – ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
 9. Σε περίπτωση που υπάρχει Απόφαση ΚΕΠΑ για την/τον εκπαιδευτικό, την/τον σύζυγο ή τέκνο υποβάλλεται αντίγραφο αυτής.
 10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων κατατίθενται επιπρόσθετα επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από άλλη θέση, ότι δεν κατέχουν άλλη θέση του δημοσίου κτλ. Για το έντυπο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ επιλέξτε εδώ.
 12. Καρτέλα εκπαιδευτικού με τα ατομικά του στοιχεία. Για την καρτέλα εκπαιδευτικού (Στοιχεία Υπαλλήλου – Υπεύθυνη Δήλωση) επιλέξτε εδώ.
 13. Ποινικό μητρώο (ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Β.  Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας :

 1. Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία). Για το έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ επιλέξτε εδώ.

Επισημάνσεις:

 • Να δηλώσετε αν η προϋπηρεσία στο Δημόσιο είναι πριν την 1η/1/2011.
 • Να δηλώσετε αν δεν υπάρχει προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την 1η/1/2017.
 1. α) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν) και β) τα αντίστοιχα ένσημα.

 

Γ. Για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος κ.ά. από το Οικονομικό Τμήμα :

 1. Αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος (εφόσον υπάρχουν τέκνα) Για την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ επιλέξτε εδώ.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων). Στην περίπτωση ύπαρξης σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), προσκομίζεται και βεβαίωση σπουδών τέκνου / τέκνων.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει Απόφαση ΚΕΠΑ για την/τον εκπαιδευτικό, την/τον σύζυγο ή τέκνο υποβάλλεται αντίγραφο αυτής.

 

Δ. Για την αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών από το ΠΥΣΠΕ :

 1. Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχουν και δεν αποτελούν προσόν διορισμού. Για την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ επιλέξτε εδώ.
 2. Αντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (εφόσον υπάρχει), όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης. Για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών  προσκομίζεται επιπλέον και αναλυτική βαθμολογία. Για τους τίτλους ξένων πανεπιστημίων κατατίθενται επιπρόσθετα επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 

Ε. Για τη Δήλωση Τοποθέτησης :

 1. Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης (το σχετικό έντυπο Δήλωσης Τοποθέτησης θα δοθεί από την Υπηρεσία την ημέρα ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας του/της εκπαιδευτικού).
 2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας στις Κυκλάδες εφόσον υπάρχει (όχι μόνιμης κατοικίας).
 3. Δικαιολογητικά συνυπηρέτησης στις Κυκλάδες, εφόσον υπάρχουν.
 4. Σε περίπτωση που υπάρχει Απόφαση ΚΕΠΑ για την/τον εκπαιδευτικό, την/τον σύζυγο ή τέκνο υποβάλλεται αντίγραφο αυτής.

Σας εφιστούμε την προσοχή :

 • To Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων τέκνων) υποβάλλεται εις τριπλούν: (α) για τον ατομικό φάκελο της/του εκπαιδευτικού, β) για το Οικονομικό Τμήμα και γ) για τη Δήλωση Τοποθέτησης.
 • Οι βεβαιώσεις σπουδών σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και έως 24 ετών), υποβάλλονται εις τριπλούν: (α) για τον ατομικό φάκελο της/του εκπαιδευτικού, β) για το Οικονομικό Τμήμα και γ) για τη Δήλωση Τοποθέτησης.
 • Η Απόφαση ΚΕΠΑ για την/τον εκπαιδευτικό, την/τον σύζυγο ή τέκνο υποβάλλεται εις τριπλούν: (α) για τον ατομικό φάκελο της/του εκπαιδευτικού, β) για το Οικονομικό Τμήμα και γ) για τη Δήλωση Τοποθέτησης.
 • Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α10 που αφορούν μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους σπουδών υποβάλλονται εις διπλούν: α) για τον ατομικό φάκελο της/του εκπαιδευτικού και β) για την αναγνώριση συνάφειας των τίτλων σπουδών από το ΠΥΣΠΕ.
 • Τα έντυπα (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) που απαιτούνται για τον διορισμό θα πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένα και εκτυπωμένα (εκτός από την ημερομηνία υπογραφής) με την είσοδο των νεοδιόριστων στην υπηρεσία μας
 • Η ημερομηνία υπογραφής των αιτήσεων & υπεύθυνων δηλώσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, θα πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία ορκωμοσίας & ανάληψης υπηρεσίας.
 • Οι ιατρικές γνωματεύσεις (πρωτότυπες) απαιτείται να υποβληθούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την ημέρα της ορκωμοσίας & ανάληψης υπηρεσίας.