Διαδικασία – δικαιολογητικά για χορήγηση, τροποίηση και μεταβίβαση αδειών ιδιωτικών σχολείων

Εγκύκλιος

Αίτηση μεταβίβασης

Αίτηση τροποποίησης

Αίτηση χορήγησης