Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Έκδοση 2

Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών – Αλβανικά έγγραφα – Apostille

Διαβιβαστικό

Ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών –αλλαγή στη μορφή των δημοσίων Αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961(Επισημείωση ΑPOSTILLE

Δείγμα Ψηφιακών Σχολικών Εγγράφων Αλβανίας

 

 

Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)»

«Διαβίβαση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας καθώς και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

 

 

Ενημέρωση για τη δυνατότητα παροχής εικονικών μηχανών -virtual machines- και προμήθειας αδειών λογισμικού

Ενημέρωση για τη δυνατότητα παροχής εικονικών μηχανών (virtual machines) και προμήθειας αδειών λογισμικού

Καθορισμός λεπτομερειών για την εγκατάσταση κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρι- κών πληροφοριακών συστημάτων στα Κυβερνητικά Νέφη του άρθρου 87 του ν. 4727/2020.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4727

Πρακτικό του ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων Π.Ν.Αι. για την αντιμετώπιση κινδύνων

Διαβίβαση πρακτικού

Πρακτικό Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και χιονοπτώσεων- παγετού

 

Μνημόνια Ενεργειών

Διαβίβαση των Μνημονίων Ενεργειών

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ -ΕΒΠ

Οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ –ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Πίνακες υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες ΔΕΚΤΩΝ και ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψήφιων υποδιευθυντών/ντριών ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη με αρ. 20/11-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Κατόπιν τούτου, οι υποψήφιοι υποδιευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Πέμπτη 12/10/2023 έως και τη…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Διαβιβαστικό

Πρόσκληση