Εγκύκλιοι Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 26-3-2021 μέχρι 94-2021, σύμφωνα με την με Αρ.Πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ2Θ46ΜΤΛΗ-6ΕΩ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-21».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/1996…

Προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο Δ.Σ. Απεράθου Νάξου

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση Π.Ε. του Νομού Κυκλάδων ή μέσω email στο mail@dipe.kyk.sch.gr μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 έως και την Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης από εκπαιδευτικούς για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

…Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να μεταταγούν στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας…

Το πλήρες έγγραφο: Πρόσκληση για υποβολή αίτησης από εκπαιδευτικούς για μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών στο Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν και  πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017), να υποβάλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2021 αίτηση μετάταξης στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας,  Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 27131, Πύργος, e-mail: museolsecr@upatras.gr , Τηλέφωνο: (+30) 2610962885  

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση. 
  2. Βιογραφικό υπόμνημα με τα σχετικά…

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχ.έτος 2021-22

…οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021…

Το πλήρες έγγραφο: Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22