Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής σχετικά με τις απουσίες

Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απόφαση Κατανομής σχολείων (Aνακοινοποίηση)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2023-2024 (Ανακοινοποίηση)

Διεύρυνση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων

Ο/Η Διευθυντής/τρια της Σχολικής Μονάδας αποστέλλει μέχρι και τις 25-5-2023 στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. αίτημα εγγραφής (συνημμένη αίτηση), για ένταξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επισυνάπτοντας:

α) Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού (συνημμένο υπόδειγμα) του Συλλόγου Διδασκόντων για την ένταξη της βιβλιοθήκης του σχολείου στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών.

β) Συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα με στοιχεία που αφορούν στην υπάρχουσα Σχολική…

Διανομή διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 η διανομή των βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023.

Πριν από την παράδοση αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό email και προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία από τη μεταφορική εταιρία.

Παρακαλούμε μετά την παραλαβή να πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Υπογραφή του συνοδευτικού Δελτίου…

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Σχολείων

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24

Παραγγελία Επαναχρησιμοποιούμενων Βιβλίων για το σχολικό έτος 2023-2024

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Διδακτικά βιβλία Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Σχολικά εγχειρίδια Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024» , αρ. Πρωτ. Φ.31/ΑΓ/114278/Δ1 – 21/09/2022 , στο τέλος του σχολικού έτους τα αναγραφόμενα στη σχετική Υ.Α. βιβλία θα πρέπει να επιστρέφονται από τους μαθητές, να παραμένουν στο σχολείο και να χρησιμοποιούνται ξανά το επόμενο σχολικό έτος.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως:

  • Για τις Σχολικές Μονάδες που τα βιβλία τα οποία έχουν επιστραφεί ή επιστραφούν δεν αναμένεται να καλύψουν…

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022- 2023»

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 (ΑΔΑ: 9ΒΧΜ46ΜΤΛ6-0ΜΗ ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»

για ενημέρωσή σας.

Σας επισημαίνουμε ότι

  1. (βλ. και Μέρος Γ. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κλπ. της εγκυκλίου) η απαγόρευση χορήγησης…

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου τους, τον αριθμό προτίμησης και το λεκτικό του/των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο/α οποίο/α επιθυμούν την συνεξέταση.

Στη συνέχεια…