Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊσταμένη Τμήματος Ε' - Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άννα Ρέππα
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:
ekpaid@dipe.kyk.sch.gr

 • θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών
 • εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας
 • έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης
 • θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,
 • διαίρεση τάξεων σε τμήματα
 • θέματα ειδικής αγωγής
 • την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας
 • εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής
 • θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες
 • θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
 • διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών
 • εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος
 • αναζήτηση μαθητών
 • βιβλία (εκτός από παραλαβή – διανομή – κέντρα)
 • βιβλιοθήκες (λειτουργία, αιτήματα, προϋποθέσεις)
 • Β’ ξένη γλώσσα (λειτουργία τμημάτων)
 • εξετάσεις ενηλίκων
 • επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ενημέρωση)
 • λειτουργία σχολείων (εορτές, σημαιοφόροι, αργίες, μαθητικές παρελάσεις, θεάματα, ωράριο εκπαιδευτικών, εφημερίες)
 • λειτουργία παραρτημάτων
 • σύλλογοι διδασκόντων (λειτουργία)
 • Σχολική επιτροπή παιδείας / Δημοτική επιτροπή παιδείας (συγκρότηση / λειτουργία)
 • σχολικές δραστηριότητες (ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνες, μαθητικούς διαγωνισμούς, προγράμματα Φυσικής Αγωγής, κολύμβηση, αγώνες που εχουν εγκριθεί ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 • άδεια εισόδου τρίτων στα σχολεία (εγκεκριμένοι από ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
 • σχολική υγιεινή / εμβολιασμοί / φαρμακευτική αγωγή

 


Ειρήνη Παπαστεργίου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ06
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:

 • παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων