Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊσταμένη Τμήματος Ε' - Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Άννα Ρέππα
Ειδικότητα:
Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:
ekpaid@dipe.kyk.sch.gr

 • θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
 • εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
 • έγκριση των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης,
 • θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,
 • διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
 • θέματα ειδικής αγωγής,
 • την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας,
 • εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,
 • θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
 • θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
 • διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
 • εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Ευαγγελία Γαβριήλ
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:
ekpaid2@dipe.kyk.sch.gr