Τμήμα Ε’ – Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Αικατερίνη Μπαζιάκου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Εκπαιδευτικά
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:

  • myschool
  • παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων