Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γ' - Προσωπικού

Ιωάννης Γουτσίκας
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 • τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης,
 • διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
 • καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού,
 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
 • παροχή γραμματειακής υποστήριξης στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την έδρα τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
 • κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης,
 • εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης,
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 • έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς,
 • επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία

Μαρία Παπαρίζου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ86
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
edata@dipe.kyk.sch.gr

 • διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση,
 • διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης,
 • υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
 • λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και λοιπών φορέων του δημοσίου, e-data, opsyd, ανθρώπινο δυναμικό, Εργάνη κ.λ.π.

Κυριακή Βασιλοπούλου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
pyspe@dipe.kyk.sch.gr

Αθηνά Κελεσίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
adeies@dipe.kyk.sch.gr

Ειρήνη Κολώνια
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:
mydipek@dipe.kyk.sch.gr

Καλλιόπη Μπουζάκη
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79354
Τηλέφωνο 2:
Email:
mitroo@dipe.kyk.sch.gr

Ευαγγελία Πέτρου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

Νικόλαος Ψαρρός
Ειδικότητα:
Αποσπασμένος Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr