Τμήμα Γ’ – Προσωπικού

Προϊστάμενος Τμήματος Γ' - Προσωπικού

Ιωάννης Γουτσίκας
Ειδικότητα:
ΠΕ Διοικητικός
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία
 • τήρηση των ατομικών υπηρεσιακών φακέλων του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της Διεύθυνσης
 • διαδικασίες λύσης της υπαλληλικής σχέσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών και την σύνταξη των φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων
 • καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 • μέριμνα για την εφαρμογή του ωραρίου του προσωπικού
 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης
 • κατανομή του προσωπικού και την εν γένει στελέχωση των επιμέρους τμημάτων της Διεύθυνσης
 • εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο πάσης φύσεως προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 • χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στο μόνιμο προσωπικό αρμοδιότητας της Διεύθυνσης
 • χορήγηση Μισθολογικών Κλιμακίων (Μ.Κ.) στους αναπληρωτές αρμοδιότητας της  Διεύθυνσης
 • χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
pyspe@dipe.kyk.sch.gr

 • διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του υπηρεσιακού συμβουλίου που λειτουργεί στη Διεύθυνση
 • διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
 • υποστήριξη των διαδικασιών εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια
 • διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Κυκλάδων
 • γραμματειακή υποστήριξη σε διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο των εκπαιδευτικών, δημοσίων και ιδιωτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων, που υπηρετούν στη Διεύθυνση

Καλλιόπη Μπάιλα
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ60
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • έκδοση των διοικητικών πράξεων για τη χορήγηση αδειών στο πάσης φύσεως προσωπικό της Διεύθυνσης
 • διεκπεραίωση των διαδικασιών παραπομπής υπαλλήλων σε υγειονομικές επιτροπές

Άννα Γκύλα
Ειδικότητα:
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
espa@dipe.kyk.sch.gr

 • διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισης πάσης φύσεως προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μαρία Παπαρίζου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ86
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Τηλέφωνο 2:
Email:
prosop@dipe.kyk.sch.gr

 • επαλήθευση γνησιότητας τίτλων σπουδών και στοιχείων Π.Μ.,
 • θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία,
 • e-data, opsyd
 • ανθρώπινο δυναμικό
 • έντυπα ΟΑΕΔ – εργανη

Αικατερίνη Μπαζιάκου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 79346
Τηλέφωνο 2:
Email:

 • myschool
 • παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 


Ευανθία Σχίζα
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ86
Τμήμα:
Προσωπικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Τηλέφωνο 2:
Email:

 • έκδοση των διοικητικών πράξεων που αφορούν σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς