Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2023-2024 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΣΕ ΣΜΕΑΕ – ΕΕΕΕΚ

ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – BRAILLE

ΕΕΠ-ΕΒΠ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΕΝΤΟΣ

ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Ενημέρωση εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης ΟΠΣΥΔ.

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης (Β΄ Φάση τοποθετήσεων)

Συμπληρωματική πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης (Β΄ Φάση τοποθετήσεων)

 

 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της απόφασης με θέμα «Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής»

Έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 9/22-06-2023 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων,
ανακοινώθηκε ο πίνακας οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής
Αγωγής Π.Ε. Κυκλάδων.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από σήμερα 23-
06-2023 έως και τις 28-06-2023 και ώρα 23:59
, προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων
αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
mail@dipe.kyk.sch.gr

Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής

Απόφαση – Οργανικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (ΑΔΑ ΨΖΓ146ΜΤΛΗ-311)

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου τους, τον αριθμό προτίμησης και το λεκτικό του/των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο/α οποίο/α επιθυμούν την συνεξέταση.

Στη συνέχεια…

Εγκύκλιοι για αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σας αποστέλλουμε τις εγκυκλίους για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε  υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικού έτους 2023-24.

Αρχείο της αίτησης αποσπάσεων σε φορείς προς διευκόλυνση των υποψηφίων.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 6-18/4/2023.

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Διαβίβαση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης

Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)