Πρόσκληση για Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Ανάρτηση αναπροσαρμοσμένων-τελικών πινάκων υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποψήφιοι Υποδιευθυντές – τελικός πίνακας

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024

Πίνακες υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών

Σας κοινοποιούμε τους πίνακες ΔΕΚΤΩΝ και ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψήφιων υποδιευθυντών/ντριών ανά σχολική μονάδα αρμοδιότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη με αρ. 20/11-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

Κατόπιν τούτου, οι υποψήφιοι υποδιευθυντές/ντριες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την Πέμπτη 12/10/2023 έως και τη…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Διαβιβαστικό

Πρόσκληση

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων

Διαβιβαστικό

Πρόσκληση

 

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

Προκήρυξη – Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Κυκλάδων

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης ΠροτίμησηςΔιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της ΔιεύθυνσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΕΝΤΥΠΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ