Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής για δήλωση οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων

  • που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές σε περιοχές του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων
  • που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων (νεοδιόριστοι και μη)

να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Μεταθέσεων ( https://teachers.minedu.gov.gr ), από την Τρίτη 23-05-2023 έως και τη Δευτέρα 29-05-2023 και…

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Σχολείων

Οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΠΕ

Διδακτική επίσκεψη στο ΚΠΕ Άνδρου

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικού γραφείου για την μεταφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών από Πάρο προς Άνδρο  
  2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικού γραφείου για την μεταφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών από Πάρο προς Άνδρο

ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε πως λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν εμφανίζεται η δυνατότητα συνεξέτασης αιτήσεων απόσπασης στους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν συνεξέταση, να το δηλώσουν,  μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη Δ/νση Εκπ/σης της οργανικής θέσης τους,  καταγράφοντας αναλυτικά , το Α.Μ. του/της συζύγου τους, τον αριθμό προτίμησης και το λεκτικό του/των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο/α οποίο/α επιθυμούν την συνεξέταση.

Στη συνέχεια…

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορεία για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών από ταξιδιωτικά πρακτορεία για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών/τριών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου στην Αθήνα

Aιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων διευθυντών

Σε συνέχεια δελτίου τύπου, το οποίο αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και επισυνάπτεται, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν άμεσα να το αναρτήσουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής τους. Περαιτέρω, όπως ανακοινώνεται με το εν λόγω δελτίο, οι αιτήσεις – δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων θα αποσταλούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιλογής τους. Ακολούθως, οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν άμεσα να διαβιβάσουν τις…

Πρόσκληση Για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας Της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης θέσης Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας για τοποθέτηση ως Διευθυντή/ντριας σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Μετά την κύρωση των τελικών πινάκων επιλογής Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλούμε τους/τις εγγεγραμμένους/ες στον τελικό πίνακα επιλογής Διευθυντών/ντριών των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων…