Δελτίου Τύπου σχετικού με το πρόγραμμα ERASMUS + στο οποίο συμμετέχει το Νηπιαγωγείο Βάρης

Διαβιβαστικό

Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022_επιστολή της ΕΜ/ΙΚΥ προς του δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+

Σας ενημερώνουμε ότι το 2022 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δικαιούχοι του Προγράμματος Εrasmus+ καλούνται να λάβουν ενεργά μέρος και να διοργανώσουν, εφόσον το επιθυμούν, εκδηλώσεις. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή προς του δικαιούχους του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στο European Youth Portal .

Η σελίδα αποτελεί τον κύριο δίαυλο επικοινωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει…

ΔΣ Όρμου Κορθίου Άνδρου: Πρόγραμμα «Ας φυτέψουμε έναν σπόρο Erasmus + !»

Έγκριση Ευρωπαϊκού Σχεδίου ΚΑ122 για το Δ.Σ. Όρμου Κορθίου Άνδρου

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού εκπ. προγράμματος ERASMUS+ “Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία”

Έγκριση εκπ. υλικού εκπ. προγράμματος ERASMUS- `Κατανοώντας από κοινού την ποικιλομορφία`

Έγκριση εκπ. προγράμματος Erasmus ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Social Inclusion and common values: the contribution in the field of education, training and youth, InClusion of Refugee Children in Education (CIRCLE) Promoting meaningful integration of 3rd Country national children to education integrated»

Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ/ΙΚΥ για τη Διαπίστευση Erasmus 2021

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜ /ΙΚΥ  η συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για Διαπίστευση Erasmus στους Τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης/2021.

Η Διαπίστευση Erasmus συνδέεται με τη Δράση της Κινητικότητας (ΚΑ1) στο νέο πρόγραμμα 2021-2027 και στοχεύει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για δραστηριότητες κινητικότητας. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην άρση της υποχρέωσης των…

Ενημέρωση – Παράταση από το IΚΥ για με την υποβολή αιτήσεων – προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS+

Σας ενημερώνουμε ότι από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών εκδόθηκαν οι εξής ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων – προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS+ με καταληκτική ημερομηνία την11η Μαΐου 2021:

  1. «Ανακοινώνεται ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων ΚΑ1 στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ για το 2021.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Βασική Δράση 1 είναι η 18 Μαΐου 2021,…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2021 και Προκήρυξη Ευρωπαϊκού βραβείου καινοτόμου διδασκαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έναρξη Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027_Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021_Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+ για το 2021 σηματοδοτώντας τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027,  η οποία δημοσιεύεται εδώ : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να είναι ανοικτό σε όλους, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες  και μικρότερων σχολείων χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα, πιο 
ψηφιακό, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και…