Διοργάνωση Διημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο – Ανακοινοποίηση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το ΙΕΠ εγκρίνει τη διοργάνωση εκπαιδευτικής διημερίδας και βιωματικών εργαστηρίων, στη Σύρο, με θέμα «Φύλο και Εκπαίδευση»…

Το πλήρες κείμενο: Διοργάνωση Διημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων για το Φύλο στην Εκπαίδευση στο Νότιο Αιγαίο – Ανακοινοποίηση

2ο Διεθνές συνέδριο Βιωματικής Μάθησης: «Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»

Με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιωματικής Μάθησης: «Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις στα Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» που διοργανώνουμε στη Δράμα στις 27-29 Απριλίου 2018. Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Επιστημονικό και Πολιτιστικό Σύλλογο eκπ@ιδευτικός κύκλος και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας και τελεί υπό…

Έγκριση επιμορφωτικών δράσεων Σχολ. Συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα 12-16/03/2018

…πραγματοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνει η Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Γραμματή Καπνιά, στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: …

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση επιμορφωτικών δράσεων Σχολ. Συμβ. ΠΕ06 Κυκλάδων στην Πάρο, τη Νάξο και τη Δονούσα 12-16/03/2018

Ημερίδα επιμόρφωσης «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων» -ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ

…ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων»….

Το πλήρες κείμενο: Ημερίδα επιμόρφωσης «Ο εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη δεξιοτήτων»

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο Erasmus+/ Δράση KA1, στη Σύρο 9/3/2018

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης και διάχυσης του προγράμματος ERASMUS+/ΚΑ1 με τίτλο: «Το πολυπολιτισμικό σχολείο ως πλεονέκτημα: Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διαχείριση πολυπολιτισμικής εκπαιδευτικής κοινότητας στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» – Κωδικός Έργου:2017-1-EL01-KA101-035906 και σε συνεργασία με τις Προωθήτριες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνει ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση στη Σύρο σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:…

Το πλήρες κείμενο: «Διοργάνωση ενημερωτικήςσυνάντησηςστο πλαίσιο της υλοποίησης και διάχυσης του προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ1 της Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, σε συνεργασία με τις Προωθήτριες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νοτίου Αιγαίου,στη Σύρο»

Πανελλήνιο Εκ̟παιδευτικό Συνέδριο: «Τέχνη και εκ̟παίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκ̟παιδευτικοί και μαθητές: Βίοι ̟παράλληλοι με κοινούς στόχους»

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ̟παίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με Πολιτιστικό Κέντρο Εκ̟αιδευτικών ν. Λάρισας, διοργανώνουν Πανελλήνιο Εκ̟παιδευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Τέχνη και εκ̟παίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκ̟παιδευτικοί και μαθητές: Βίοι ̟αράλληλοι με κοινούς στόχους»

11 & 12 Μαΐου 2018-02-27
4ο και 39ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Το πλήρες κείμενο: Πανελλήνιο Εκ̟αιδευτικό Συνέδριο: «Τέχνη και εκ̟παίδευση, αισθητική της καθημερινότητας, εκ̟αιδευτικοί και μαθητές: Βίοι ̟αράλληλοι με κοινούς στόχους»

Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικών δράσεων της Σχ. Συμβούλου κλάδου ΠΕ11, Π.Ε. και Δ.Ε. Κυκλάδων, Ουρανίας Ρινακάκη με εκπαιδευτικούς ΠΕ11 στην Ίο και στη Θήρα

Έγκριση πραγματοποίησης επιμορφωτικών δράσεων της Σχολικής Συμβούλου κλάδου ΠΕ11, Π.Ε. και Δ.Ε. Κυκλάδων, Ουρανίας Ρινακάκη με εκπαιδευτικούς ΠΕ11 στην Ίο και στη Θήρα

Ημερίδα εργασίας με θέμα: «Μεταρρύθμιση στο ελληνικό σχολείο. Προβληματισμοί και προτάσεις»

Ημερίδα εργασίας με θέμα: «Μεταρρύθμιση στο ελληνικό σχολείο. Προβληματισμοί και προτάσεις»

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών ασκήσεων Παιδαγωγικών τμημάτων

Το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις», θα πραγματοποιηθεί στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Βόλο. Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Δίκτυο Πρακτικών Ασκήσεων Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και τα συμμετέχοντα Τμήματα…

Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα «Δυνατότητες για χρηματοδότηση δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» του προγράμματος Erasmus+»

«Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Δυνατότητες για χρηματοδότηση δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» του προγράμματος Erasmus+»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης θα διοργανώσει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018,…