Διαδικτυακά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς | Ιδέες στη Σχολική Τάξη

Τα Σχολικά Προγράμματα του ΚΠΙΣΝ ταξιδεύουν στη σχολική τάξη και προσκαλούν τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν και να δοκιμάσουν στην πράξη ιδέες και έννοιες-σταθμούς από τον χώρο της τέχνης, της βιωσιμότητας και του δημόσιου χώρου.

Μέσα από σύντομες (40’) διαδικτυακές συναντήσεις για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζουμε απλές, μικρής κλίμακας δραστηριότητες για τη σχολική τάξη και παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν…

Εγκύκλιος για την έναρξη της επιμόρφωσης για την εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΑΓΓΛΙΚΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Έναρξη επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

«Η Προφορική Ιστορία ως αφετηρία δημιουργικών διαλόγων και καινοτόμων σχολικών δράσεων», διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, δια μέσου των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) και την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, συνδιοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων των Κυκλάδων.

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί σε τρεις τρίωρες συναντήσεις, ημέρα Δευτέρα: 27/9, 4/10 & 11/ 10/2021.

«Η προφορική ιστορία είναι…