Συμμετοχή σχολικών ομάδων στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο: “Κωνσταντινούπολη-Θεσσαλονίκη, μια Εκπαιδευτική Συνύπαρξη – Πολίτες της Πόλης, Έλληνες της Οικουμένης”

1ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο του Εθνικού Εκπαιδευτικού Δικτύου Δράσης

 

Προκήρυξη του σεμιναρίου με θέμα «Τα βότανα στη ζωή μας» – ΚΕΠΕΑ Μακρινίτσας

Προκήρυξη του σεμιναρίου με θέμα «Τα βότανα στη ζωή μας»

Σεμινάρια της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Διημερίδα με θέμα «Επιστήμες της Αγωγής: παρελθόν, παρόν, μέλλον», στις 24 & 25 Μαΐου 2024

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024