Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για Εισαγωγική Επιμόρφωση έως και στις 23-01-2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΠ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σεμινάριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Σεμινάριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

«Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης»

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Eξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Σας στέλνουμε το αριθμ. 153548/12-12-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το  Δελτίο Τύπου , μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 16044/9-12-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΨΟΞΛΔ-7ΤΚ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.  και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και…

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Στατιστική

Έγκριση υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων με τίτλους: «6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Στατιστική» για μαθητές/τριες Δ.Ε. και «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ» για μαθητές/τριες Δ.Ε. και Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Π.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

Εναρκτήρια ανοιχτή συνάντηση του προγράμματος Teach for Integration

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Teach for Integration εκ μέρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη UNICEF, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια – ανοιχτή συνάντηση του Προγράμματος.

Εκπαίδευση για την ένταξη

Ολυμπιάδα Αγγλικής Γλώσσας (Αμάν 11-13.05.2023)

Διαβίβαση προσκλητήριας επιστολής Ιορδανού Υπουργού Παιδείας και Επιστημονικής Έρευνας για ελληνική συμμετοχή σε Ολυμπιάδα Αγγλικής Γλώσσας (Αμάν 11-13.05.2023)

Πρόσκληση