fapjunk.com teensexonline.com
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη αναπληρωτών (2023-24) – προγράμματα ΕΣΠΑ – ΠΔΕ – ΔΠΕ Κυκλάδων

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές στην ΔΠΕ Κυκλάδων ότι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά την πρώτη μέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

1. Δελτίο απογραφής – Ατομικά στοιχεία αναπληρωτών –  (πρωτότυπο)  ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχει γίνει η πρόσληψη

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001774)
 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ , ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001764)
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026 (MIS 6001982)
 4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΕΠ (ΠΕ-25)-ΕΒΠ ΟΠΣ 6001498
 5. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΔΥΕΠ
 6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΟΠΣ 6001626
 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 8. ΠΔΕ ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000

2. Τίτλος Σπουδών (φωτοαντίγραφα) – Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου: αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ

3. Υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπο) α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης, β) περί μη συνταξιοδότησης, γ) περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα

Υπεύθυνη δήλωση (για όλα τα προγράμματα)

4. Πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή γενικό ιατρό, Δημοσίου ή ιδιώτη, από την οποία να πιστοποιείται η υγεία του εκπαιδευτικού/ ΕΕΠ /ΕΒΠ και η ικανότητά του να ασκήσει διδακτικά/υποστηρικτικά καθήκοντα.

5. Πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική γνωμάτευση από ψυχίατρο, Δημοσίου ή ιδιώτη από την οποία να πιστοποιείται η υγεία του εκπαιδευτικού/ ΕΕΠ / ΕΒΠ και η ικανότητά του να ασκήσει διδακτικά/υποστηρικτικά καθήκοντα.

*Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα δικαιολογητικά (4) και (5) απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και οι γνωματεύσεις θα πρέπει να προσκομιστούν άμεσα και οπωσδήποτε πριν από την καταβολή της 1 ης μισθοδοσίας διαφορετικά θα γίνεται εξαίρεση του αναπληρωτή από αυτή (σχετ. το αριθμ. 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ:Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ).

6. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (από το gov.gr)

7. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου (1ο όνομα δικαιούχου ο/η εν λόγω εκπαιδευτικός)

8. Αποδεικτικά στοιχεία (φωτοαντίγραφα) :

 1. ΑΦΜ
 2. ΑΜΚΑ
 3. ΑΜΑ
 4. ΑΔΤ (φωτοτυπία και οι 2 όψεις του Δελτίου)

9. Πρωτότυπη πράξη ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης ανάλογα με το πρόγραμμα

 1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001774)
 2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001764)
 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026 (MIS 6001982)
 4. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΕΠ (ΠΕ-25)-ΕΒΠ ΟΠΣ 6001498
 5. ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΔΥΕΠ
 6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΟΠΣ 6001626
 7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
 8. ΠΔΕ ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000

10. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών (Δύο φωτοαντίγραφα)

Αίτηση συνάφειας Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου

11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που έχει εκδοθεί μέχρι 3 μήνες πριν – 2 φωτοαντίγραφα)

Αίτηση για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος

Για τους έγγαμους/ες με τέκνα που σπουδάζουν και είναι μεταξύ 18 και 25 ετών απαιτείται Βεβαίωση φοίτησης. Για τους έγγαμους/ες με τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση υπηρέτησης.

12. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από Α/θμια ή/και Β/θμια Εκπαίδευση (φωτοαντίγραφα)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (πρωτότυπη)

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση που οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας δεν είναι από Α/θμια ή Β/θμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ, ΝΠΙΔ, Σχολές Μαθητείας, ΟΑΕΔ, κ.λ.π.) θα πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:

 1. αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης
 2. ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν
 3. η σχέση εργασίας
 4. το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο)
 5. το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο
 6.  η διάρκεια των προϋπηρεσιών
 7. η νομική μορφή του φορά απασχόλησης καθώς και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015.

13. Ένσημα ΙΚΑ (φωτοαντίγραφα)

14. Δελτίο ανεργίας (φωτοαντίγραφα)

15. Σε περίπτωση κύησης/ λοχείας, βεβαίωση ΙΚΑ

16. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον Πίνακα Ειδικής Αγωγής) (φωτοαντίγραφα)

17. Άδεια άσκησης Νοσηλευτή – Κοινωνικού Λειτουργού (φωτοαντίγραφα)

18. Σε περίπτωση ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) απαιτείται σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί η το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ εις διπλούν.