Ανακοινοποίηση στο ορθό – Σχολικά όρια Νάξου

Σχολικά όρια Θήρας

Σχολικά όρια Μυκόνου

Σχολικά όρια Πάρου

Χωρισμός σχολικών ορίων των Πειραματικών Σχολείων 4ου ΔΣ και 6ου Ν/Γ Ερμούπολης