Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2021 και Προκήρυξη Ευρωπαϊκού βραβείου καινοτόμου διδασκαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ/ΙΚΥ – ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έναρξη Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027_Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2021_Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η ευρωπαϊκή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Erasmus+ για το 2021 σηματοδοτώντας τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027,  η οποία δημοσιεύεται εδώ : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να είναι ανοικτό σε όλους, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή μαθητών με λιγότερες ευκαιρίες  και μικρότερων σχολείων χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα, πιο 
ψηφιακό, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών και…

Ενημέρωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασιών εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – σχ.έτ. 2020-2021

…νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η ελπίδα φωτίζει τον δρόμο μας… με την Ολυμπιακή Φλόγα από την Αρχαία Ολυμπία στο Τόκυο 2020» ορίζεται η 11η Μαΐου 2021….

Το πλήρες έγγραφο: Ενημέρωση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εργασιών εκπαιδευτικού προγράμματος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής – σχ.έτ. 2020-2021

Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»

…στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+KA3 : «Reflecting 4 Change (R4C)» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 10/25-2-2021 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο»….

Το πλήρες έγγραφο: Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων  σε διαγωνισμό με θέμα: : «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟN ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»

Εκδόσεις της ΕΜΣ/ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+

Το IKY, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, μας προσφέρει τις παρακάτω εκδόσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΜΣ/ΙΚΥ. Οι παραπάνω εκδόσεις προσφέρονται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Στις παρακάτω εκδόσεις θα βρείτε και καλές πρακτικές σχεδίων ΚΑ2 (Στρατηγικές Συμπράξεις) καθώς και κατάλογο εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2 και ΚΑ1, τα οποία θα σας βοηθήσουν στην συγγραφή προτάσεων. Οι μελέτες είναι:
 
1.…

11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

…οι 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς» («From Teachers For Teachers»), που διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη», θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα…

Το πλήρες έγγραφο: 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού με το Υ.ΠΑΙ.Θ στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

…To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει συνάψει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτίου) σχεδιάζει και υλοποιεί Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του…

Έναρξη μαζικού ανοιχτού Διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) του ΥΠΑΙΘ-«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» για την Α/θμια Εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, τον υπεύθυνο φορέα της ΕΕ για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, σχεδίασαν το δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνουμε Ψηφιακά – Διδάσκουμε Ψηφιακά» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης….

Το πλήρες έγγραφο: Έναρξη μαζικού ανοιχτού Διαδικτυακού μαθήματος (MOOC) του ΥΠΑΙΘ-«ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ- ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ» για Α/θμια Εκπαίδευση

Ένα ακόμα μαζικό ανοιχτό Διαδικτυακό μάθημα (MOOC) του ΥΠΑΙΘ “Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά” –A/βάθμια

Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT παρέχουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεσα πληροφορίες, συμβουλές και απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα όργανα, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της Ε.Ε….

Το πλήρες έγγραφο: Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT

Στοιχεία επικοινωνίας Κέντρων Europe DIRECT 2018-2021 (Ιαν-Απρ)

Γωνιά μάθησης