Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων

Ιωάννης Γουτσίκας
Ειδικότητα:
Διοικητικός Υπάλληλος, κλ.ΠΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Μεταβολές Προσωπικού
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Προαγωγές
 • Κατατάξεις Μονίμων & Αναπληρωτών
 • Απογραφή
 • Βιβλιάρια Ασθενείας
 • Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών
 • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Μονίμων – Αναπληρωτών
 • Ιδιωτική Εκπαίδευση (Διοικητικά Θέματα)
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτών
 • Προσλήψεις ΟΑΕΔ – ΕΡΓΑΝΗ
 • Βεβαιώσεις γνησιότητας τίτλων σπουδών

Μαρίνα Παπαδοπούλου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ16.01
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82315
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Πρωτόκολλο
 • Απεργίες
 • Myschool
 • Αρχειοθέτηση

Αικατερίνη Γιωτάκη
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΔΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Πρωτόκολλο
 • Αρχειοθέτηση

Ρόζα Φρέρη
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ60
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82465
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Ατομικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών
 • Σχολικές εκδρομές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγών

Άννα Ραΐση
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΠΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Μεταθέσεις μονίμων
 • Αποσπάσεις μονίμων
 • EDATA CENTER μονίμων και αναπληρωτών
 • ΟΠΣΥΔ μονίμων – αναπληρωτών

Παύλος Σαβέρας
Ειδικότητα:
Διοικητικός Υπάλληλος, κλ. ΥΕ-ΚΛΗΤ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 79354
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

 • Κλητήρες
 • Διακίνηση Αλληλογραφίας