Το προσωπικό του διοικητικού τμήματος της ΔΠΕ Κυκλάδων.

 

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων

Ιωάννης Γουτσίκας
Ειδικότητα:
Διοικητικός Υπάλληλος, κλ.ΠΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 79266
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

  • Μεταβολές Προσωπικού
  • Συνταξιοδοτήσεις
  • Προαγωγές
  • Κατατάξεις Μονίμων & Αναπληρωτών
  • Απογραφή
  • Βιβλιάρια Ασθενείας
  • Υπηρεσιακές Βεβαιώσεις
  • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών
  • Αναγνώριση Προϋπηρεσίας
  • Ιδιωτική Εκπαίδευση (Διοικητικά Θέματα)

Άδειες / Απεργίες / MYSCHOOL

Μαρίνα Παπαδοπούλου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ16.01
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82315
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Πρωτόκολλο / Αρχειοθέτηση

Μαριάνθη Τσιαβού
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΔΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82465
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αικατερίνη Γιωτάκη
Ειδικότητα:
Διοικητική Υπάλληλος, κλ. ΔΕ01-ΔΙΟΙΚ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82226
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Μεταθέσεις / Αποσπάσεις / EDATA CENTER / Εγκρίσεις Μετακίνησης / Γραμματεία Διευθύντρειας

Χριστίνα Κωνσταντινίδου
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ70
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 79271
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Ατομικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών

Ρόζα Φρέρη
Ειδικότητα:
Αποσπασμένη Eκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ60
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 82465
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr

Κλητήρες / Διακίνηση Αλληλογραφίας

Παύλος Σαβέρας
Ειδικότητα:
Διοικητικός Υπάλληλος, κλ. ΥΕ-ΚΛΗΤ
Τμήμα:
Διοικητικό
Τηλέφωνο:
22810 79354
Email:
mail@dipe.kyk.sch.gr