Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1986/τΒ΄/23-12-2010, προβλέπεται η παροχή ακουστικών Βαρηκοΐας στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής.

Το ανώτατο ποσό που θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 Ευρώ.

Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ