Αρχική Σελίδα - ΔΠΕ Κυκλάδων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλ.ΠΕ05 και κλ. ΠΕ07, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου κλ. ΠΕ06 και ΠΕ70.

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 00:00

Ευχές από τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων

Ανακοινώνουμε τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων σύμφωνα με την αρ. Πρωτ.: Γ.Υ 11314/31-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΓ789-ΗΗΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015».

Περισσότερες πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν ο Μητρώο Επιμορφωτών

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών. «Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικών ετών 2012−2013, 2013−2014, 2014-15 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο».

Τα Εκπαιδευτήρια Δούκα διοργανώνουν τον 19ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμού μέσω Internet "ΛΥΣΙΑΣ", ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεων Δημοτικού) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

ο Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει το 22ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας.


Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συγχαρητήρια επιστολή για τη βράβευση της δασκάλας και των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αρσενίου Νάξου στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος της UNICEF.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κων μέσω ΕΣΠΑ κλ. ΠΕ60 και ΠΕ32 για το σχολικό έτος 2014-15

Published in Πυσπε

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων–ως υπηρεσιακά συμβούλια- για τη διετία 2015-2016.

Published in Πυσπε

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων– ως Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- για τη διετία 2015-2016

Published in Πυσπε

Στα αναρτημένα αρχεία θα βρείτε την υπ’ αρ. πρωτ. 10245/11-11-2014 Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3079/Β/2014 σχετικά με την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  και την υπ’ αρ. πρωτ.  10803/3-12-2014 εγκύκλιο υλοποίησης της Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης.

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την εγκύκλιο των μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016 και το έντυπο της αίτησης μετάθεσης.

Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014 08:58

Έγγραφα ΕΩΠ Ειδικών Nηπιαγωγείων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε έντυπα που αφορούν στη λειτουργία των Ειδικών Νηπιαγωγείων

Σελίδα 1 από 23

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70