Αρχική Σελίδα - ΔΠΕ Κυκλάδων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι η ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών αφορά  μόνο συμπλήρωση λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. Δημοτικών σχολείων και ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. Νηπιαγωγείων.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του συνημμένου εγγράφου, να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για ενημέρωσή σας παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε προς ενημέρωσή σας  τους  πίνακες  με τα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κυκλάδων ανά ειδικότητα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά/διάθεση ΠΥΣΠΕ ή αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ν. Κυκλάδων, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία της οργανικής τους θέσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, έχουν μεταταχθεί, σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων που εδρεύει στην Ερμούπολη-Σύρου, στη διεύθυνση: Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6 (  η Διεύθυνση στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό που οδηγεί στον Ναό του Αγίου Νικολάου, στη δεξιά πλευρά απέναντι από το πάρκο του ναού).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλεφωνικά νούμερα της Διεύθυνσης: 22810-82226 ,22810-82465

Στα παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα δήλωσης προτίμησης που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Α/θμια Εκπαίδευση,

β.νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,

γ.εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων και 

δ. εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης : από την Πέμπτη 28-08-2014 έως και τη Δευτέρα 01-09-2014.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθεί εντός της ημέρας.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο υποβολής δήλωσης προτιμήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015, αρμοδιότητας ν. Κυκλάδων. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης από την Πέμπτη 28-8-2014 έως και τη Δευτέρα 01-09-2014.

Θα αναρτηθεί ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά του ν. Κυκλάδων εντός της ημέρας προς ενημέρωσή σας με νέα ανκοίνωση

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενωθεισών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων μέσω  του κυρωμένου αξιολογικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων ν. Κυκλάδων της 26ης Ιουλίου 2011.

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν με φαξ στο 22810-79229 ή 22810-79349 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων μέχρι την Παρασκευή 29-08-2014. 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που υπηρετούν στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση σε κενές θέσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων στη Ρόδο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ,υποβάλλοντας σχετική αίτηση  στη ΠΔΕ Ν. Αιγαίου μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας μέχρι και την Τετάρτη 03-09-2014. 


Επισυνάπτεται αρχείο με την πρόσκληση και το σχετικό υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 09:24

Υποβολή ενστάσεων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και την κατάρτιση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών με προϋπηρεσία και με μηδενική προϋπηρεσία, καλεί τους εκπαιδευτικούς , που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους  και σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών αποκλειστικά από 22-08-2014 μέχρι και 26-08-2014, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο με την εγκύκλιο.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων, καλεί  τους  εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξή τους στον πίνακα κατάταξης αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής  και βρίσκονται σε κάποιο από τα νησιά των Κυκλάδων,προκειμένου να τους  εξυπηρετήσει ,να διαβάσουν το συνημμένο αρχείο προς ενημέρωσή τους.

 

 Στο συνημμένο αρχείο θα διαβάσετε την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση σε θέση Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Νάξου. Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014 μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης , Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολικού έτους 2014-2015.

Υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 21-08-2014 έως 28-08-2014.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να διαβάσουν το συνημμένο αρχείο.

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014 12:57

Οριστικές τοποθετήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων επί του πίνακα με τις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Π.Ε. του νομού Κυκλάδων, καμμία ένσταση δεν υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν επήλθε καμμία  τροποποίηση στις οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν με την υπ΄αριθμ. 7/7-08-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

Παρακαλούνται, όσοι εκπαιδευτικοί κατείχαν θέσεις ευθύνης και τροποποίησαν την οργανική τους θέση, να υποβάλουν δήλωση παραίτησης με φαξ στην Υπηρεσία μας στο τηλέφωνο 22810-79229/22810-79349

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο για ενημέρωσή σας.

Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2014 11:36

Ανακοίνωση πίνακα οριστικών τοποθετήσεων

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα οριστικών τοποθετήσεων όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (αριθμός πράξης: 7/07-08-2014).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεως επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως την Τρίτη 12 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00 μ.μ.)

Σελίδα 1 από 19

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70