Αρχική Σελίδα - ΔΠΕ Κυκλάδων

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπ/κων κλ. ΠΕ71-ΕΑΕ (ειδικής αγωγής) μέσω ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Νομού Κυκλάδων

Στο παρακάτω συνημμένο θα βρείτε τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ60 - κλ.ΠΕ70, τακτικού προϋπολογισμού και ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2014-2015

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται ημερίδα με θέμα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ: "Εκπαιδευτικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις". Για την ενημέρωσή σας ανοίξτε το συνημμένο αρχείο και δείτε την αφίσα της ημερίδας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 24, παρ. 10,11 και 12 του Ν. 3848/2010 να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή/ντριας. Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 04-09-2014 έως και την Τρίτη 09-09-2014 με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 22810-79229 ή 22810-79349.

Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου 2014 15:31

Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο για την ενημέρωσή σας, που αφορά την προσθήκη μιας απομακρυσμένης σχολικής μονάδας στη συμπληρωματική εγκύκλιο για τους αναπληρωτές.

Παρακαλούμε πολύ να ανοίξετε και να διαβάσετε το συνημμένο αρχείο προς ενημέρωσή σας, σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής  συμπληρωματικών αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών με την υπ΄αριθ.  137707/Δ1/02-09-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Τρίτη  02-09-2014, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών:

1. Μεταταγμένων, νεοδιόριστων και στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

2.Λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

3. Αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ και αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε ανοίξτε και διαβάστε το συνημμένο αρχείο με τους πίνακες. 

Ενημερώνουμε τους συνάδελφους ότι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία άμεσα στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους,.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση με τις αριθμ. 118102/Δ1/25-07-2014 (ΑΔΑ:Β3Ξ69-ΣΦΤ) και 118232/Δ2/25-07-2014(ΑΔΑ:7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους και έχουν ενταχθεί στους οικείους προσωρινούς πίνακες, να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Υποβολή αιτήσεων από τις 03-09-2014 έως 05-09-2014. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο με την εγκύκλιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν σε νησιά των Κυκλάδων ότι θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για το τρόπο υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου η Υπηρεσία να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους αναπληρωτές.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι η ανακοινοποίηση των λειτουργικών κενών αφορά  μόνο συμπλήρωση λειτουργικών κενών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. Δημοτικών σχολείων και ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε. Νηπιαγωγείων.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του συνημμένου εγγράφου, να υποβάλουν αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 π.μ για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για ενημέρωσή σας παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

 Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε προς ενημέρωσή σας  τους  πίνακες  με τα λειτουργικά κενά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Κυκλάδων ανά ειδικότητα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά/διάθεση ΠΥΣΠΕ ή αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ν. Κυκλάδων, θα παρουσιαστούν και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία της οργανικής τους θέσης.

2. Οι εκπαιδευτικοί που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, έχουν μεταταχθεί, σύμφωνα με τις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί και οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων που εδρεύει στην Ερμούπολη-Σύρου, στη διεύθυνση: Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6 (  η Διεύθυνση στεγάζεται σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό που οδηγεί στον Ναό του Αγίου Νικολάου, στη δεξιά πλευρά απέναντι από το πάρκο του ναού).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλεφωνικά νούμερα της Διεύθυνσης: 22810-82226 ,22810-82465

Στα παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα δήλωσης προτίμησης που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α. που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά στην Α/θμια Εκπαίδευση,

β.νεοδιόριστων εκπαιδευτικών,

γ.εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων και 

δ. εκπαιδευτικών αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης : από την Πέμπτη 28-08-2014 έως και τη Δευτέρα 01-09-2014.

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά θα αναρτηθεί εντός της ημέρας.

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκληση και το έντυπο υποβολής δήλωσης προτιμήσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2014-2015, αρμοδιότητας ν. Κυκλάδων. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης από την Πέμπτη 28-8-2014 έως και τη Δευτέρα 01-09-2014.

Θα αναρτηθεί ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά του ν. Κυκλάδων εντός της ημέρας προς ενημέρωσή σας με νέα ανκοίνωση

Σελίδα 1 από 19

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70