Αρχική Σελίδα - ΔΠΕ Κυκλάδων

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων και επιθυμούν να κάνουν ανάκληση, θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση ανάκλησης με fax και ταχυδρομείο στην υπηρεσία μας από την Τετάρτη, 30/7/2014 έως και την Τρίτη, 5/8/2014.

Τα μόρια των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ70, που υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό Παπαχρήστου Αικατερίνης, Ρόγκα Ευαγγελίας και Αλεξανδρίδου Αλέκας θα αναρτηθούν σε νέα ανακοίνωση. Συνεπώς τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συμπλήρωση-ανακοινοποίηση του πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όλα τα παραπάνω δεν αφορούν τους εκπαιδευτικούς που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία της προσωρινής τοποθέτησης αμέσως μετά την κοινοποίηση των αποσπάσεων σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 καθώς και του κλάδου ΤΕ01.13 με πιστοποίηση στις ΤΠΕ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για απόσπαση ή διάθεση στο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου ή Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2014-2015. Υποβολή αιτήσεων από τις 28-07-2014 έως και 06-08-2014 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο.

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014 15:50

Υπεράριθμοι κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70

Από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων ανακοινώνονται τα ονόματα των υπεράριθμων εκπαιδευτικών των σχολείων στα οποία διαπιστώθηκε οργανική υπεραριθμία, ως εξής: Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο.

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014 12:34

Διευκρινίσεις για τις Υπεραριθμίες

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπεραριθμίες αφορούν τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ70 που ανήκουν οργανικά στις κάτωθι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων: 

1. Νηπιαγωγείο  Φοίνικα Σύρου

2. 3ο Δημοτικό σχολείο Τήνου

3. Δημοτικό Σχολείο Χώρας Αμοργού

και προηγούνται στην τοποθέτηση στα σχολεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα με το σχολείο οργανικής τους απ΄όπου και  προκύπτει η υπεραριθμία. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 καλεί του υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 28-07-2014 έως 08-08-2014. Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

Το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 να υποβάλουν θετική ή αρνητική δήλωση οργανικής υπεραριθμίας από την Παρασκευή  25-07-2014 μέχρι την Τρίτη 29-07-2014 και ώρα 12.00 μμ. Παρακαλούμε για τη δική σας ενημέρωση  διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning οργανώνει σεμινάριο επαγγελματικής ανάπτυξης στις 02-04 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα ανάκλησης και τροποποίησης των αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε το συνημμένο έγγραφο προς ενημέρωσή σας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε στις 10 Ιουλίου την απόφαση των μεταθέσεων. Παρακαλούμε διαβάστε τις αποφάσεις στο συνημμένο αρχείο.  Οι μετατιθέμενοι  εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσης τους από 11-7-2014 μέχρι τις 16-7-2014. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στο ΠΥΣΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης 22810-82226/22810-82465.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 08-07-2014 σύμφωνα με την εγκύκλιο, την οποία θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015. Υποβολή αιτήσεων από 24-06-2014 έως 30-06-2014. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις εγκυκλίους για υποβολή αιτήσεων στα Μειονοτικά σχολεία. Υποβολή αιτήσεων από τις 23-06-2014 μέχρι 27-06-2014. 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων ανακοινώνει τους πίνακες μορίων βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της. Παρακαλούμε ανοίξτε και διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014 14:52

Αποσπάσεις (εντός ΠΥΣΠΕ)

Στο συνημμένο αρχείο παρακαλούμε να διαβάσετε την πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ για εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Κυκλάδων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 23-06-2014 και λήγει στις 04-07-2014. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μόνο με το ταχυδρομείο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας κσι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε υπηρεσίες και φορείς, από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά και Εκκλησιαστικά σχολεία και από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για το έτος 2014-2015. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε τις εγκυκλίους, να βρείτε τις αιτήσεις και το διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων με πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 20-06-2014 έως 25-06-2014.

Σελίδα 1 από 18

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70