Αρχική Σελίδα - ΔΠΕ Κυκλάδων
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015 13:01

Δελτίο Τύπου

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το Δελτίο Τύπου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων σχετικά με τον τρόπο ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Στα συνημμένα αρχεία θα διαβάσετε την απόφαση του Υ. ΠΟ. ΠΑΙ. Θ. για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Στα συνημμένα αρχεία θα διαβάσετε την απόφαση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ 

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε:

α.  την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδων Α/θμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 για δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων

β. τον πίνακα με τα οργανικά κενά κατά κλάδο και σχολείο

γ.τον πίνακα με τη φθίνουσα μοριακή κατάταξη των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών από κλάδο και ειδικότητα

δ. τα έντυπα δήλωσης τοποθέτησης

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να διαβάσετε τις Αποφάσεις του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) προκηρύχθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13119/Η2/20-08-2005 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα αρχεία για πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 131128/Ε1/20-08-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.ι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 128727/Ε1/12-08-2015 "Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25-08-2015.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων των κλάδων ΠΕ61,ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01(Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ), μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, με τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κυκλάδων με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ερμούπολη,, στην οδό Ιωάννη Λαυρεντίου Ράλλη 6 απέναντι από το πάρκο του Ναού του Αγίου Νικολάου.

β) Με τηλεομοιοτυπία(φαξ) στα τηλέφωνα 22810-79229 και 22810-79349. Στην περίπτωση αυτή στην αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε τα πεδία που αφορούν την επικοινωνία της Υπηρεσίας με τον/την  εκπαιδευτικό(μόνιμη διεύθυνση κατοικίς, σταθερό και κινητό τηλέφωνο καθώς και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο-e-mail)

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πολύ διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία

Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2015 15:14

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις Αποσπάσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2015-16 και Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016

Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 15:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Νάξου

Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 15:07

Παράταση Θητείας Προϊσταμένων

Παρατείνεται η θητεία των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων καθώς και των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων,  μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο

Σας κοινοποιούμε τη νέα προκήρυξη του Προέδρου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την εισαγωγή των φοιτητών στα προγράμματα Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Συμβουλευτικής και  Προσανατολισμού (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής-Τεχνολογίες Μάθησης»

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 13:24

e-twinning

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

Σελίδα 1 από 34

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατασκευή Ιστοσελίδας Νεκτάριος Φαρασόπουλος Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70