Προσθήκη προσωνυμίας στο Δ.Σ Γλινάδου Νάξου

Στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου προστίθεται η προσωνυμία:
«Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου – Ιωάννης Ν. Βενιέρης»

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ – Προσθήκη προσωνυμίας σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων για την εορτή των τριών Ιεραρχών

Οι τρεις Ιεράρχες αποτελούν διαχρονικά πρότυπα ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και παιδαγωγών.

Και οι τρεις είχαν πολύ σωστά αντιληφθεί ότι για να αλλάξει η ανθρωπότητα πρέπει να δοθεί έμφαση στην παιδεία, που πρέπει να βασίζεται στην αγάπη και την ελευθερία, στον σεβασμό του δασκάλου προς τον μαθητή, αλλά και στον σεβασμό…

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-2023

Ανακοίνωση Τελικών Πινάκων Δεκτών & Μη Δεκτών Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων

Ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Κ.(Ν.4440/2016)

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το (τρέχον) σχολικό έτος 2022-2023 οι αιτήσεις
παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. κατά περίπτωση,
ανάλογα με την οργανική θέση, από την Τετάρτη 1-2-2023 έως και τη Δευτέρα 13-2-2023,

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2022-2023