Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου εκπαιδευτικών που μετέχουν σε σχέδια ΚΑ1 του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την υποστήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία.

Το μητρώο φιλοξενείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα EPALE κα μπορείτε να το βρείτε εδώ: Erasmus+ register of education and training staff for support to Ukrainian refugees.

Στόχος του μητρώου είναι η σύνδεση ατόμων (εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, εμπειρογνωμόνων) που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο ενός σχεδίου ΚΑ1 ώστε να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε Ουκρανούς πρόσφυγες, με οργανισμούς δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+ που εργάζονται για την υποστήριξη Ουκρανών προσφύγων και αναζητούν άτομα με συναφείς δεξιότητες.

Η λειτουργία του ηλεκτρονικού μητρώου έχει ως εξής: άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγράφονται στην πλατφόρμα και εισάγουν πληροφορίες σχετικά με το επαγγελματικό τους προφίλ και τη διαθεσιμότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να αναζητήσουν και να επιλέξουν στη συνέχεια τα άτομα με το κατάλληλο προφίλ για τις ανάγκες του φορέα τους. Τα προφίλ δημοσιεύονται ανώνυμα με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας επικοινωνήσει μαζί τους, επαφίεται στους ίδιους να αποφασίσουν εάν θα απαντήσουν.

Το ηλεκτρονικό μητρώο έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1, για δραστηριότητες κινητικότητας διδασκαλίας/κατάρτισης και προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες. Η χρηματοδότηση εξαρτάται από τα διαθέσιμα κονδύλια Erasmus+ που έχει λάβει ο φορέας υποδοχής ή αποστολής.

Στο μητρώο μπορούν να εγγραφούν άτομα διαφορετικού προφίλ που θα μπορούσαν να αποτελέσουν προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες, ωστόσο απευθύνεται κυρίως σε δικαιούχους οργανισμούς του Προγράμματος που μπορούν να χρηματοδοτήσουν κινητικότητες προσωπικού για τους εκπαιδευτικούς τους και προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες.

 

Με εκτίμηση,

Eλίνα Μαυρογιώργου
Τομέας Προβολής και Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+

IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 |
elinamav@iky.gr |www.iky.gr