Προσωρινοί πίνακες μορίων ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούντων μετάθεσης

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων ΕΕΠ-ΕΒΠ αιτούντων μετάθεσης της ΔΠΕ Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 144421/Ε2/11.11.2021 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Προσωρινός πίνακας μορίων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από την Δευτέρα 14/03/2022 έως και την Πέμπτη 17/03/2022.

 

Με εκτίμηση,

Παπαρίζου Μαρία

Γραμματεία ΠΥΣΠΕ ν. Κυκλάδων

Τηλ. επικοινωνίας 2281082465

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών

ΦΕΚ

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών

Τελικοί πίνακες μορίων αιτουμένων μετάθεσης

ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ BRAILLE

ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

Προσωρινοί πίνακες μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης-ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων μετάθεσης της ΔΠΕ Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 144421/Ε2/11.11.2021 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από την Δευτέρα 13/12/2021 έως και την Παρασκευή 17/12/2021.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Β’ ΚΥΚΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μετάθεση υπαλλήλων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού ή/και Πληροφορικής και κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού ή/και Πληροφορικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).