Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων Προγραμμάτων Σπουδών

ΕΞΕ – 169917 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Π.Σ._ Προσχολική)

 

ΕΞΕ – 169095 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (ΤΠΕ)

ΕΞΕ – 169085 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Φυσικά)

ΦΕΚ_5928_16-12-2021

ΕΞΕ – 169907 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Θρησκευτικά)

ΦΕΚ 6223

ΕΞΕ – 169227 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Νεοελληνική Γλώσσα)

ΦΕΚ 5877

ΕΞΕ – 169290 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (ΚΠΑ)

ΕΞΕ – 169300 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Μαθηματικά)

ΦΕΚ5814

ΕΞΕ – 169281 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Μελέτη Περιβάλλοντος)

ΕΞΕ – 170924 – 2021 – Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Θεατρική Αγωγή)

 

35ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: «Ελληνική Γλώσσα»

Διεξαγωγή Συνεδρίου

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράρτημα 1 Γλώσσα κλπ

Παράρτημα 2 ΤΠΕ

Παράρτημα 3 Αισθητική Αγωγή

Παράρτημα 4 Ξένων Γλωσσών

24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2022»

Εισήγηση για έγκριση διεξαγωγής του 24ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ανάγνωσης Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2022» και θεματική ενότητα «1922-2022: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απόδημου Ελληνισμού, για το σχολικό έτος 2021- 2022

Σχέδιο Προκήρυξης διαγωνισμού

Γνωμοδότηση σχετικά με τον 6ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό με τίτλο «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ»

…εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» για το σχολικό έτος 2021-2022. O εν λόγω Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικών μονάδων όλων των τύπων γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας και θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος…

Το πλήρες έγγραφο: Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα του κ. Τάτσιου Γεώργιου, εκ μέρους του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη, για την έγκριση υλοποίησης του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ», σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχ. έτος 2021-2022

Σχέδιο Προκήρυξης του Διαγωνισμού

Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2021

Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (https://edl.ecml.at/), στις 26 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε με
απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) στις 6η Δεκεμβρίου 2001.
Εφέτος, συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από την καθιέρωση του εορτασμού της.

Το πλήρες έγγραφο: Πρόσκληση συμμετοχής στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2021

“Η Μήλος έχει τη δική της ιστορία” – Ηλεκτρονικό Βιβλίο ΔΣ Μήλου

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και του Πολιτιστικού προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων “Η Μήλος έχει τη δική της Ιστορία” παρουσιάζεται το βιβλίο, που ομαδικά συνέγραψαν, τα παιδιά της τάξης Δ2 και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός κ. Καραΐσκου Σοφία.

https://read.bookcreator.com/88XBumiAUMSsaIu9bu3xRJAk01z1/6BdpnkvtT5m_HUBniKsudQ

 

 

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης – “Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

…στο ΦΕΚ 1963Β/14-05-2021 δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ.49630/Δ1/29-04-2021 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου»….

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη» του ΠΤΔΕ υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και της Επιτροπής «200 χρόνια από την Επανάσταση του 2021»

…Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη» στην Α/βάθμια Εκπαίδευση των σχολείων όλης της χώρας και σχολείων του εξωτερικού όπου διδάσκεται η ελληνική,…

Το πλήρες έγγραφο: 2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος και Βερενίκη»

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Διαβιβαστικό – διευκρινιστικό

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση