Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δράση Συγκέντρωσης και Προβολής Εκπαιδευτικού Υλικού από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της β’ φάσης του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης

Ανακοίνωση νέας ημερομηνίας διεξαγωγής της β’ φάσης του 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης η οποία διεξήχθη στις 20-5-2021

Ανακοίνωση Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2022 για το Δημοτικό

Εισήγηση σχετικά με αίτημα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος για την έγκριση του 6ουΠανελληνίου Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2022, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-22

6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2022 για το Δημοτικό – Αίτημα

 

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “beyondEDU: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία και την τηλεπισκόπηση”

…εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «beyondEDU: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαστημική τεχνολογία και την τηλεπισκόπηση» το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το σχολικό έτος 2020-2021….

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021

…εγκρίνεται η αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού για το Δημοτικό την Τρίτη 18/05/2021 και ώρα 10:00-12:00 π.μ. τηρώντας ωστόσο απαρέγκλιτα τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις….

Το πλήρες έγγραφο: Ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης» 2021 για το σχολικό έτος 2020-2021

Ενημέρωση / Τροποποίηση / Έγκριση νέων ημερομηνιών Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» Γυμνασίου και Δημοτικού

Ανακοίνωση νέας αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγραμματισμένου για τις 22/4/2021 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για τις 20/5/2021

…με θέμα «Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχ.έτος 2020-2021» με ημερομηνία υλοποίησης του την Πέμπτη 22-04-2021, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η νέα αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού την Πέμπτη 20/5/2021 κατά τις ίδιες ώρες…

Το πλήρες έγγραφο: Ανακοίνωση νέας αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγραμματισμένου για τις 22/4/2021 9ου Πανελληνίου Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχολικό έτος 2020-2021

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Διαβιβαστικό – διευκρινιστικό

Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»

…στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+KA3 : «Reflecting 4 Change (R4C)» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 10/25-2-2021 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο»….

Το πλήρες έγγραφο: Μαθητικός Διαγωνισμός «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο» στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+KA3 με τίτλο «Reflecting 4 Change (R4C)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σχολείων  σε διαγωνισμό με θέμα: : «ΦΤΙΑΞΕ ΤΟN ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»

11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

…οι 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς» («From Teachers For Teachers»), που διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη», θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα…

Το πλήρες έγγραφο: 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχ.έτος 2020-2021

…Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής προτείνεται η Πέμπτη 22/4/2021, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια διαδικασία, όπως ακριβώς έχει ήδη ανακοινωθεί. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή καθησυχάζει τόσο τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς, όσο και τους ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία μήπως αυτό δεν είναι εφικτό….

Το πλήρες έγγραφο: Έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχολικό έτος 2020-2021