ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Προθεσμία-Τρόπος υποβολής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για υποβολή δήλωσης βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

Δήλωση τοποθέτησης

Υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

 

Πρόσκληση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης οριστικής τοποθέτησης

Υπεράριθμοι

Δήλωση υπεράριθμων

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Οργανικά κενά σχολικών μονάδων ΠΕ Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ05

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ79

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ86

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

Υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2022-23

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπ/κών Α/θμιας-Β/θμιας στο εξωτερικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2022-2023