Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στην παρ. Α1 του υπ. αρ. 99696/Ε1/11-8-2021 εγγράφου της Δ/νσης Διορισμών και που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους, οφείλουν να μας αποστείλουν :

  1. Ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο να αναφέρουν σε ποια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης θα ορκιστούν.
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα).
  3. Έως και την Τρίτη, 17/8/2021…

Διευκρίνηση ως προς τα Δικαιολογητικά διορισμού νεοδιορίστων

Κατόπιν ερωτημάτων σας ενημερώνουμε ότι οι ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ, ως ΑΝΑΚΟΙΝΩΤΗΡΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, θα καταθέτουν την 1η σελίδα, τη σελίδα που αναφέρεται το όνομά τους και την τελευταία σελίδα του ΦΕΚ Διορισμού τους.

Δικαιολογητικά νεοδιορίστων εκπαιδευτικών – 2021

Λειτουργικά Κενά για Νεοδιόριστους / Έντυπο Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστου

Έντυπο δήλωσης προσωρινήςτοποθέτησης

κενά για νεοδιόριστους – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ – 2021-2022

κενά για νεοδιόριστους – ΔΗΜΟΤΙΚΑ – 2021-2022

κενά για νεοδιόριστους – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – 2021-2022

κενά για νεοδιόριστους – ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – 2021-2022

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί – 2021

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 1817 – 10 Αυγούστου 2021 (ΠΕ79.01)

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 1818 – 10 Αυγούστου 2021 (Α’ φάση)

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 1819 – 10 Αυγούστου 2021 (Β’ φάση)

Δελτίο τύπου για τον Διορισμό εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης – Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας

Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης

Β. Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Γ. Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στην παρ. Α1 του υπ. αρ. 99696/Ε1/11-8-2021 εγγράφου της Δ/νσης Διορισμών και που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και…

Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

ΦΕΚ – Αρ. Φύλλου 3675 – 09-08-2021 – Απαλλαγή μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης