Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στην παρ. Α1 του υπ. αρ. 99696/Ε1/11-8-2021 εγγράφου της Δ/νσης Διορισμών και που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους, οφείλουν να μας αποστείλουν :

 1. Ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο να αναφέρουν σε ποια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης θα ορκιστούν.
 2. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα).
 3. Έως και την Τρίτη, 17/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. να αποστείλουν τη Δήλωση Τοποθέτησης Νεοδιόριστου Εκπ/κού (συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σαρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
   
  mail@dipe.kyk.sch.gr
 4. Εφόσον  θα κάνουν χρήση κάποιας αδείας (αναρρωτικής, λοχείας, κύησης, ανατροφής) να καταθέσουν το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Π.Ε. που θα ορκιστούν  (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά διορισμού) και παράλληλα να μας προωθήσουν το αίτημα αδείας στην ηλεκτρονική δ/νση :
   
  mail@dipe.kyk.sch.gr

ΔΠΕ Κυκλάδων
Ράλλη 6, Ερμούπολη
22810-82226
mail@dipe.kyk.sch.gr