Α. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης

Β. Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη Υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Γ. Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους

Νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στην παρ. Α1 του υπ. αρ. 99696/Ε1/11-8-2021 εγγράφου της Δ/νσης Διορισμών και που για σοβαρούς λόγους (υγείας, εγκυμοσύνης, λοχείας) δύνανται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας σε Δ/νση πλησίον του τόπου κατοικίας τους, οφείλουν να μας αποστείλουν :

  1. Ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο να αναφέρουν σε ποια Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης θα ορκιστούν.
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα).
  3. Έως και την Τρίτη, 17/8/2021 και ώρα 12:00 μ.μ. να αποστείλουν τη Δήλωση Τοποθέτησης Νεοδιόριστου Εκπ/κού (συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σαρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@dipe.kyk.sch.gr
  4. Εφόσον  θα κάνουν χρήση κάποιας αδείας (αναρρωτικής, λοχείας, κύησης, ανατροφής) να καταθέσουν το αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Π.Ε. που θα ορκιστούν  (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά διορισμού) και παράλληλα να μας προωθήσουν το αίτημα αδείας στην ηλεκτρονική δ/νση: mail@dipe.kyk.sch.gr

ΔΠΕ Κυκλάδων
Ράλλη 6, Ερμούπολη
22810-82226
mail@dipe.kyk.sch.gr