… εγκρίνεται το εκπαιδευτικό υλικό που δημιούργησε το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητά του και την αξιοποίησή του από τον/την εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού του ΥΠΠΟΑ