Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Δ΄ Φάση ΠΕ60 και ΠΕ70 οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις οποίες τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ70 Δ’ Φάση_1-11-2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΠΕ60 Δ’ Φάση_1-11-2017