… το εν λόγω πρόγραμμα είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε κατά τη διάρκεια της Ευέλικτης ζώνης στο Δημοτικό, είτε να ενταχθεί σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “Πάρε ανάσα”