Προκήρυξη για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη  https://schooldirectors.minedu.gov.gr , μαζί με τα  αναγκαία δικαιολογητικά, από 09/12/2022 έως 28/12/2022 και ώρα 16:00

Παρακαλούμε αιτήσεις για έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.) να αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.kyk.sch.gr με θέμα “Αίτηση για έκδοση Π.Υ.Μ. για επιλογές Διευθυντών”. Για να είναι δυνατή η αποστολή των Π.Υ.Μ. στους υποψήφιους πριν τη λήξη της…

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) οριστική-βελτίωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 5-12-2022 μέχρι και 9-12-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων μετά από τις ενστάσεις

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης, όπως διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

από περιοχή σε περιοχή
από περιοχή σε περιοχή ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ
με εξειδίκευση στη ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ-BRAILLE
σε ΚΕΔΑΣΥ
οριστική-βελτίωση
οριστική-βελτίωση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μετάθεσης 2022-2023 Π.Ε. Κυκλάδων

Κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες των μορίων των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων και αιτούνται μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή
β) από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ- ΕΕΕΕΚ
γ) από περιοχή σε περιοχή με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ των Κωφών και στη γραφή BRAILLE των τυφλών
δ) σε ΚΕΔΑΣΥ
ε) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης
στ) για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης ειδικής αγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 και ώρα 15:00, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο κεντρικό email της Διεύθυνσης mail@dipe.kyk.sch.gr .

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις

«Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2022-2023»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό αναπληρωτή του Αντιπροέδρου α) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και β) στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-23