Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά την 17/25-8-2022 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.
Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της τοποθέτησής τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (1-9-2022).

Τοποθετήσεις Ειδικής Αγωγής
Τοποθετήσεις Γενικής