fapjunk.com teensexonline.com
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους – ΔΠΕ Κυκλάδων

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους

Διαβίβαση Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Προέδρων και των εκπαιδευτικών-μελών των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΕΠ.Ε.Σ) και των αναπληρωτών τους