…η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζοντας τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα στο χώρο των Μουσείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση “Stolen Past/Lost Future” με κεντρικό θέμα την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και την καταπολέμηση του φαινομένου της αρχαιοκαπηλείας….

Το πλήρες έγγραφο: Ενημέρωση για την ψηφιακή έκθεση “Stolen Past/Lost Future” («Κλεμμένο Παρελθόν / Χαμένο Μέλλον»)