Αποφάσεις τοποθέτησης Αναπληρωτών

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Σχολείων για το διδακτικό έτος 2020-2021, σε εφαρμογή του άρθρου 35 του ν.4722/2020 (Α΄177).

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2020-2021» με κωδικούς (ΟΠΣ 5069631) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου σε σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με  αναπηρία ή /και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικούς (ΟΠΣ 5069645) για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την εκπαιδευτική λειτουργία και τη διαχείριση της ύλης του Δημοτικού Σχολείου διαρκούσης της πανδημίας Covid – 19

Παράρτημα

Έγκριση υλοποίησης του Πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία) για το σχ.έτος 2020-2021

…O εν λόγω Διαγωνισμός διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία SAFE WATER SPORTS, για το σχολικό έτος 2020-2021 και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων…

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση υλοποίησης του Πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία) για το σχ.έτος 2020-2021

11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

…οι 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς» («From Teachers For Teachers»), που διοργανώνονται από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη», θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα…

Το πλήρες έγγραφο: 11οι Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών

Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών με θέμα “Νησιωτικοί υγρότοποι – Κιβωτοί βιοποικιλότητας”

…Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού – 22 Μαρτίου 2021, το ΚΠΕ Ευεργέτουλα Λέσβου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, 2  ωρών με θέμα: «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ – ΚΙΒΩΤΟΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»…

Το πλήρες έγγραφο: Διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών με θέμα “Νησιωτικοί υγρότοποι – Κιβωτοί βιοποικιλότητας”

Δράσεις του Χαμόγελου του Παιδιού με το Υ.ΠΑΙ.Θ στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

…To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει συνάψει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (6 Μαρτίου) σχεδιάζει και υλοποιεί Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση του φαινομένου στα σχολεία με την αρωγή του…

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 67/18-2-2021 έγγραφο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY) «Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου», σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, που θα εορτασθεί σε όλον τον κόσμο στις 2 Απριλίου 2021….

Το πλήρες έγγραφο: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η Εγκύκλιος

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 33η Εγκύκλιος

Τροποποίηση διατάξεων ν. 4440/2016 – ν. 4781/2021 (Α΄ 31)

Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχ.έτος 2020-2021

…Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής προτείνεται η Πέμπτη 22/4/2021, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια διαδικασία, όπως ακριβώς έχει ήδη ανακοινωθεί. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή καθησυχάζει τόσο τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς, όσο και τους ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία μήπως αυτό δεν είναι εφικτό….

Το πλήρες έγγραφο: Έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχολικό έτος 2020-2021