Παρακάτω θα βρείτε :

1. Τους πίνακες των κενών ανά Ειδικότητα και Περιοχή μετάθεσης (κατά την διάρκεια της ημέρας θα προστεθούν όλοι οι πίνακες των κενών)

2. Τον πίνακα μοριοδότησης των Σχολείων

3. Την Δήλωση Τοποθέτησης

Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο prosop@dipe.kyk.sch.gr ως την Παρασκευή 28/8/2020 και ώρα 14:00 προκειμένου να προβούμε στην τοποθέτησή σας. (Στην δήλωση τοποθέτησης μπορείτε να δηλώσετε πλέον του ορίου των 20 επιλογών που υπάρχουν στο έντυπο) 

Η ανάληψη υπηρεσίας σας θα γίνει απευθείας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας μαζί με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δήλωση τοποθέτησης

Μόρια σχολείων Π.Ε Κυκλάδων

Πίνακας κενών ΠΕ70 (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας κενών ΠΕ60

Πίνακας κενών Ειδικοτήτων πλήρους ωραρίου (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας κενών Ειδικοτήτων μειωμένου ωραρίου

Πίνακας κενών Παράλληλης Στήριξης Δ.Σ & Ν/Γ (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας κενών ΔΕ01 και ΠΕ25 (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ) (Ανακοινοποίηση)

Πίνακας κενών ΠΕ23 και ΠΕ30 (ΕΔΕΑΥ)

Πίνακας κεκών ΔΕ01, ΠΕ21, ΠΕ23,ΠΕ25, ΠΕ29 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)