…εγκρίνεται η διεξαγωγή της έρευνάς σας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 με θέμα «Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών απέναντι στα ζώα συντροφιάς» η οποία θα πραγματοποιηθεί στα σχολεία του συνημμένου πίνακα με τις ακόλουθες επισημάνσεις:…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση έρευνας με θέμα «Μαθαίνοντας να ζούμε με τα ζώα: Δράσεις, για την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών απέναντι στα ζώα συντροφιάς»

Κατάσταση των σχολείων