…Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με θέμα «Διοίκηση Φυσικής Αγωγής» , διάρκειας 15 ωρών. Ο σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποσαφηνίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό στην Εκπαίδευση και τις διαδικασίες σε εφαρμοσμένο πεδίο. Ως εκ τούτου επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: Γνώση, Καλές πρακτικές και Αναστοχασμός….

Το πλήρες κείμενο: Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με θέμα «Διοίκηση Φυσικής Αγωγής»

Το πρόγραμμα του συνεδρίου