Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: “Επιστήμες της
Αγωγής: Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες” (ΦΕΚ Β΄3747/31-08-2018).

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στις ανακοινώσεις του Τμήματος (https://eled.duth.gr/ )

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2018

Πληροφορίες:
Υπεύθυνη αιτήσεων συμμετοχής:  Ελένη Παπαντή Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
25510-30033, Fax 25510-30033.
E-mail:  : masceduc@eled.duth.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, ΔΠΘ,
Νέα Χηλή, 68100 Αλεξανδρούπολη