…ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» από το 2003, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση για τον κύκλο δικαιωμάτων του παιδιού